Lezingenreeks Herstel en Filosofie

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip 'herstel'.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod., temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.

De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 2 maart 2018 met Sanne van Driel en Henk Oosterling

Sanne van Driel
Sanne van Driel heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit voor Humansitiek en studeerde af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze won in 2014 de aanmoedigingsprijs van de Stichting Psychiatrie en Filosofie voor haar boek ‘De strijd van het kleine meisje. Een filosofie van anorexia.' Hierin verbindt ze haar eigen ervaringen met anorexia met het filosofisch gedachtegoed van onder meer Foucault en Deleuze. Sindsdien heeft ze binnen en buiten de ggz voor diverse opdrachtgevers gewerkt, zoals non-profit organisaties, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen en levensbeschouwelijke organisaties. Sinds vorig jaar werkt ze bij de Universiteit van Tilburg aan een onderzoek over depressie. 

Henk Oosterling
Henk Oosterling (1952) is filosoof. Na een sportcarrière en leraarschap in de Japanse zwaardvechtkunst - kendo - doceerde hij tot 2018 als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Vanuit zijn onderzoek naar creativiteit in kunstpraktijken ontwikkelde hij een relationele filosofie, waarin de mens als een knooppunt verschijnt in netwerken. In 2016 kwam bij uitgeverij Boom zijn boek ‘Waar geen wil is, is een weg’ uit waarin hij vanuit de rijke filosofische tradities van zowel West als Oost laat zien hoe het niet-willen soms zo veel meer ruimte schept voor het handelen dan het doelgerichte streven. Hij biedt daarin filosofische openingen om de onverschilligheid ten aanzien van lijden van anderen om te zetten in interesse, empathie en compassie. Sinds 2004 geeft hij dit onder andere vorm in het innovatieve onderwijsproject Rotterdam – Vakmanstad. Daarbij gaat hij uit van een drievoudig en duurzaam gezondheidsconcept - ECO3: fysiek, sociaal en mentaal - waarin hij naast zijn filosofische inzichten ook gebruik maakt van zijn ervaring in de vechtsport en zijn onderzoek naar kunstpraktijken. 

Locatie
: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht.
Tijd: 14:00 - 17:00 uur
Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze middag.


Follow-up bijeenkomst op vrijdag 9 maart 2018
Precies een week later is er een follow-up bijeenkomst: met een groep van maximaal 15 personen kijken we uitgebreid terug op de Herstel en Filosofie-dag van 2 maart 2018. Onder begeleiding van Wouter Kusters (filosoof) en Dienke Boertien (projectmanager bij Kenniscentrum Phrenos en Werkplaats Herstelondersteuning) verdiepen we ons verder in het thema Herstel en Filosofie, o.a. aan de hand van de lezingen van de filosofen Henk Oosterling en Sanne van Driel.
Locatie: Bij Jacob (kantoor Stichting Psychiatrie & Filosofie), Jaap Bijzerweg 19, Woerden
Tijd: 14:00 - 17:00 uur
Via deze link kunt u een toegangsticket kopen voor deze bijeenkomst.

Eerdere lezingen
Eerdere sprekers waren Awee Prins (De plek voor kwetsbaarheid) en Wouter Kusters (de betekenis van buitengewone ervaringen); Gerard Visser (ruimte voor het hoogst individuele) en Dienke Boertien (ervaringen van kunst en mystiek); Joeri Calsius (het onwillige lichaam) en Bert van den Bergh (stemmingen en de veeleisende samenleving) (zie verder hier). 
In de loop van dit jaar verschijnen de lezingen in een uitgave.