Aankondiging

(of download de folder)

Herstel en Filosofie

drie lezingen over open ruimte, zin en betekenis

Vrijdag 21 april, 14 tot 17 uur

Vrijdag 15 september, 14 tot 17 uur

Vrijdag 24 november, 14 tot 17 uur

Georganiseerd door de Werkplaats Herstelondersteuning en de Stichting psychiatrie en filosofie

De eerste bijeenkomst is 21 april in het Centraal Museum, Utrecht

Sprekers zijn Awee Prins en Wouter Kusters

Waarover gaan de lezingen?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk blijkt het lastig hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.


Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond-om de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.


In deze drie lezingen Herstel en Filosofie relativeren we de bestaande dominante benadering en zoeken we een opening naar meer begrip over aspecten van spiritualiteit. En daarmee naar een mogelijkheid om op een andere manier naar psychische ervaringen te luisteren, met meer oog voor de spirituele en betekenisgevende dimensie.

In de lezingen ligt de focus op:

I. Ter discussie stellen, bekritiseren en openbreken van de vermeende vaste betekenissen van de begrippen depressie en psychose, die vaak verbonden zijn met ingesleten manieren van spreken in medicaliserend taalgebruik.

II. Beschouwingen en ervaringen aanreiken rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonantieruimte’ en soortgelijke complexe begrippen die verwijzen naar een ervaringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor heldere verwoording en kant-en-klare betekenisgeving leent.

Sprekers bij de eerste bijeenkomst zijn Awee Prins en Wouter Kusters.

Awee Prins is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lees hier een interview met hem in de Volkskrant, 24-12-2016, en hier een interview uit Filosofie Magazine.
Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Hij schreef onder andere Filosofie van de Waanzin, waarin hij zijn eigen ervaringen met psychoses en de psychiatrie op een filosofische manier beschrijft. Samenvatting van Kusters inleiding staat hier.


Op de tweede bijeenkomst (15 september) spreken Gerard Visser en Dienke Boertien, op de derde bijeenkomst (24 november) Bert van den Bergh en Joeri Calsius.


Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Toegangsprijzen en aanmelden
Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget.
Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning.
Aanmelden hier.


Contact

Secretariaat Kenniscentrum Phrenos

030-2931626

kcp@kcphrenos.nl // info@psychiatrieenfilosofie.nl

Locatie

Centraal Museum, de Tuinzaal
Nicolaasdwarsstraat 14, 3512 XH Utrecht
Routebeschrijving