NIEUWS

Op deze pagina staan het nieuws en de nieuwtjes die wij vermeldenswaardig vinden.


Agenda 2018

 • 2 februari: RAAK! Ervaringsdeskundigheidsconferentie: Een dans met verschillende petten en posities. 2 februari, Hogeschool Windesheim, zie hier.
 • 8 februari: landelijke platformbijeenkomst Dwang en Drang GGZ Nederland voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg die betrokken zijn bij de reductie van dwang en drang, zie hier.
 • 22 februari: lezing door Age Niels Holstein over Grammatica van de geest  waarbij hij laat zien dat psychoses en depressies een structuur hebben waardoor gedrag van depressieve en psychotische mensen begrijpelijker wordt. Tevens presenteert zijn boek Een brandende aap: een autobiografische schets  over de gevolgen van een mentale ontsporing en is er live-muziek van singer-songwriter Simone Schutting. Via deze link vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven voor deze avond.
 • 15 maart: Congres samen werken aan sociale inclusie', Nieuwegein, zie hier.
 • 6 april (vooraankondiging): Dag van de Ervaringsdeskundige in Heiloo, thema 'Samen Doen'. 
 • 3 en 4 mei: workshop on the value of disruptive moments for our lives, Antwerpen, voor meer info, mail: Henk van Gils.


    Nieuws:
    • Ons boek met uitgewerkte lezingen van het depressie-symposium is verschenen, Treur! Zie hier.
    • N.a.v. ons klimaatsymposium onderhouden we een themapagina over klimaatverandering en geestelijke gezondheid, hier.