NIEUWS

Op deze pagina staan het nieuws en de nieuwtjes die wij vermeldenswaardig vinden.


Agenda


    Nieuws:
    • Ons boek met uitgewerkte lezingen van het depressie-symposium is verschenen, Treur! Zie hier.
    • N.a.v. ons klimaatsymposium onderhouden we een themapagina over klimaatverandering en geestelijke gezondheid, hier.