Van Helsdingenprijs 2016

De uitslag van de Van Helsdingenprijsvraag 2016 is bekend. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 6 oktober, aan het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten) aan het Domplein in Utrecht. Meer info over deze dag vindt u hier.


  • De eerste prijs, de hoofdprijs, (10.000 euro) gaat naar Antoine Mooij, vanwege zijn boek In de greep van de taal.. Symbolisering en betekenisgeving: Lacan en Cassirer (zie hier).
  • De tweede prijs (5.000 euro) gaat naar Jan de Vos vanwege zijn boek The Metamorphoses of the Brain - Neurologisation and its Discontents (zie hier).
  • De derde prijs (2.500 euro) gaat zowel naar Alie Weerman, vanwege haar proefschrift Evaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Stigma, verslaving & existentiële transformatie, (zie hier), als naar Zeno van Duppen, vanwege zijn proefschrift Schizophrenia: A Disorder of Intersubjectivity. A Phenomenological Analysis (zie hier).
Meer informatie over de winnaars en over de gehele prijsvraag, plaatsen we komende tijd op deze site. In het najaar vindt de prijsuitreiking plaats. Wie al eerder nadere informatie wil over de inzendingen van de winnaars of over de prijsvraag, kan ons mailen.

De jury van 2016:
drs. Alan Ralston (psychiater en filosoof)
drs. Annette van der Elst (filosoof en journalist).
dr. Evert van Leeuwen (ethicus en filosoof)
drs. Jaap Ubbels (psychiater en psychoanalyticus)
dr. Marietje Kardaun (cultuurwetenschapper en filosoof)
drs. Nelleke Nicolai (psychiater en psychoanalyticus)
drs. Rob de Vries (psychiater en filosoof)
dr. Wouter Kusters (filosoof en taalwetenschapper)

Inzendingen in 2016

 

Abe Geldhof
Abram de Swaan
Arthur Eaton
Arthur van den Boogaart
Colet van der Ven
Daan Rutten
Tom Daems e a.
Dorien Nieman
E.C.Coopmans
Erik ter Brugge
Frans Depestele
Hannes den Ouden
Hans van Helmond
Helen Eikenaar
Hilde Ham
Huub Mous
Jaap van der Stel
Joe Odding
Jonna Brenninkmeijer
Kinge Berends
Leonie Mol
Marc Calmeyn
Marjan Slob
Mark Kinet
Mathijs Peters 
Nicole des Bouvrie
Patrice van der Vorst
Pieter Addriaens
Piotrek Swiatkowski
Richard Livingstone
Rob Sips
Robert van der  Velden
Ruben Verhagen
Stefan van Geelen
Stefan Vlamincx
Tine Molendijk, et al.
Vittorio Bussato

 

Wanverhoudingen
Nooit meer Auschwitz
History Telling: The Rise and Fall of Psychohistory
De realisatie e.a.
Het kwaad en ik
De ernst van het spel
De gekooide mens. Gevangenisstraf als doorleefde realiteit
Prevention in mental health care
Burn-out. Assepoester van de psychiatrie
Het levenslicht
Een procestheorie
Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. 
Zin, onzin, waanzin
Mystieke waanzin. Een verslag van het front
Onbegrensd leven in ruimte en tijd
Jihad of verstandsverbijstering, filosofie & psychiatrie in tijden van terreur
Psychische gezondheidszorg op maat
Fenomenologie van dementie: geheugen, waarneming en persoonlijke identiteit
Neurotechnologies of the Self: Mind, Brain and Subjectivity
Een zoektocht naar de plaats van de psychiatrische patient
The Making of Illness. A Study of New Psychiatric Practices and their Implications
De euthanasiewet uitgedokterd e.a.
Hersenbeesten
Onderzocht en ondervonden. Over de wetten van de passies
How much truth can a spirit endure
Diagnose van de moderne filosoof
De Seksuele en Sociale Intelligentie Hypothesis
Are Paraphilias Mental Disorders? The Case of the DSM
Deleuze and Desire. Analysis of The Logic of Sense
To be good or not to be & De geest en de wet. Hernieuwde apologie van het mysterie
Realistische waanzin, waanzinnige realiteit
Nederland formule versie 2.2
The Irreducibility of Consciousness
The Self beyond Somatic Symptoms e.a.
Zonder titel
Moral Aspects of 'Moral Injury'
Impact

Informatie over de prijsvraag van 2016

De Grote Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan de beste inzending - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Wij riepen iedereen op werk op het grensgebied in te zenden. Er is geen bovengrens aan het aantal woorden en er is geen specifiek thema. De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende: 
De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. De enige voorwaarde die wij stelden aan het werk is dat het niet gepubliceerd was in enigerlei vorm voor 1 september 2014. Verdere inhoudelijke  criteria:

  • De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
  • De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
  • De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
  • De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
  • De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
  • Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

Informatie over eerdere rondes van onze prijsvraag is te verkrijgen via deze pagina