Van Helsdingenprijs 2017/2018

Er zijn twee soorten Van Helsdingenprijzen, een grote en een kleine, die we om het jaar uitreiken (zie verder hier). In 2016 hielden we een grote, en dit jaar staat weer de kleine prijsvraag op het programma. Deze Van Helsdingenprijs - genoemd naar de oprichter van de Stichting Psychiatrie en Filosofie, wijlen dr. René van Helsdingen - kennen wij toe aan werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Het thema van dit jaar, de (letterlijke) prijsvraag luidt:

Wat is een psychische stoornis?

 

Voorwaarden voor deelname

 • Iedereen die geboren is na 1 januari 1988 kan meedoen.
 • De andere voorwaarde die wij stellen aan de persoon van de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. 

 

 • De eerste voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het nog niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 januari 2016.
 • De tweede voorwaarde is dat de omvang van het werk niet groter is dan 10.000 woorden.
 • De derde voorwaarde is dat het werk ingaat op onze prijsvraag van hierboven. Ter ondersteuning en inspiratie, en om enigszins een idee te geven aan wat voor teksten wij denken, stellen wij enkele artikelen over dit onderwerp beschikbaar uit het maartnummer van het blad Philosophy, Psychiatry & Psychology. Wie overweegt om mee te doen aan de prijsvraag, kan deze artikelen vrijblijvend bij ons opvragen via info@psychiatrieenfilosofie.nl

 

Uiterste inzendingsdatum is: 31 december 2017.

Prijzengeld is 2.500 euro.

 

De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:

 • De ingezonden tekst moet streven naar vernieuwing en originaliteit en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
 • De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere teksten is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn, en binnen het gestelde aantal woorden blijven.
 • De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
 • De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van bronnen en geldige en heldere argumentatie.
 • De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs enige bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een wetenschappelijk artikel.
 • Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

 

Informatie over eerdere rondes van onze prijsvraag is te verkrijgen via deze pagina.

Nadere informatie - en de voorbeeldartikelen - kunt u verkrijgen door ons een e-mail te sturen op: info@psychiatrieenfilosofie.nl

Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling. Wel maken wij een lijst met auteurs en de titels van hun inzendingen bekend.