Colet van der Ven: Het (on)gelijk van Hannah Arendt. Een weerwoord op Abram de Swaan

In zijn boek Compartimenten van vernietiging: Over genocidale regimes en hun daders bindt Abram de Swaan de strijd aan met zijn vakgenoten – en in hun kielzog vele andere- die geloven dat in ieder van ons het kwaad zit. Daarbij richt hij zijn pijlen op de joodse filosofe Hannah Arendt. Hij noemt het door haar gemunte begrip ‘de banaliteit van het kwaad’ de grootste bêtise in het breed geciteerde repertoire van clichés over de Holocaust en doet haar analyse af als ‘mal’. Terecht? Of heeft Arendt het denken over het kwaad juist diepgaand beïnvloed en verrijkt met haar visie?


Drs. Colet van der Ven is journalist, publicist, radio- en televisiepresentator en auteur van o.a. "
Het kwaad en ik; een zoektocht naar de wortels van geweld."