Crisis en kritiek in psychiatrie en filosofie,

6 november 2015, Universiteit voor Humanistiek


Psychiatrie en filosofie lijken continu in een toestand van nood en crisis te verkeren. Op dit symposium bespraken we de aard van de crisis in de psychiatrie, de duur en de diepte. Sinds wanneer is het crisis in de psychiatrie? Sinds de DSM-5 is verschenen? Sinds de neurobiologie dominant is geworden? Sinds de samenleving criteria voor vooruitgang en verbetering is kwijtgeraakt? Sinds de opkomst van de 'kritische psychiatrie', de anti-psychiatrie en de clientenbeweging? Of misschien al sinds de opkomst van de menswetenschappen?
Op vrijdag 6 november hielden we in Utrecht een bijeenkomst over de crisis en presenteerden we een aantal kritieken. Aan bod kwamen de volgende vragen:
- Op welke aspecten van de psychiatrie is er kritiek?
- Hoe diep zit de crisis?
- Hoe gaan we om met crisis (en met kritiek)?
- Waar gaat het heen, waar kan het heengaan?

De volgende lezingen werden gehouden: