Symposium ter gelegenheid van de promotie van Alan Ralston, psychiater medisch hoofd Zorglijn Acuut en Intensief UMC Utrecht, en filosoof:


Filosofie in de Psychiatrische Praktijk

woensdag 10 april
9:30 uur - 16:00 uur
VU Amsterdam

Er zijn weinig professies die zo met mysterie en controverse beladen zijn als die van psychiater. Wachter van de grens tussen waanzin en geestelijke gezondheid, arbiter van de wil en verantwoordelijkheid, arts van de ziel, de psychiater bestrijkt ogenschijnlijk een esoterisch terrein. Na jaren van evidence-based practice weten we nog weinig van de praktijk van de psychiater. Hoe gaat deze te
werk? Hoe verloopt psychiatrische diagnostiek eigenlijk in de praktijk? Vanuit welke grondideeën gaat de psychiater te werk? Hoe legitimeert zij eigenlijk haar beslissingen? Dergelijke vragen vormden de basis van een kwalitatief-filosofisch onderzoek dat resulteerde in het proefschrift ‘Philosophy in Psychiatric Practice’, dat in een vroege versie in 2014 de van Helsdingen prijs won.
Tijdens dit symposium staan we stil bij de domeinen van dit proefschrift: diagnose & classificatie, wetenschap & legitimatie, en geestesstoornis zelf. De sprekers is gevraagd op basis van de thema’s en bevindingen in het proefschrift een eigen perspectief te geven op filosofie in de psychiatrische praktijk. De voordrachten bewegen zich aldus op het terrein van de interactie tussen praktijk, filosofie, en historie.


Voorlopig Programma (lezingen ca. 30 min + 15 min discussie)
09.30                    Aankomst
10.00 – 10.15    Opening door prof. dr. Gerrit Glas
10.15 – 11.00    Alan S.G. Ralston: samenvatting proefschrift en discussiepunten
11.00 – 12.00    Lezing prof. K.W.M.(Bill) Fulford
12.00 – 12.45    dr. Wouter Kusters
Lunch
13.30 – 14.15    dr. Jaap van der Stel
14.15 – 15.00    dr. Derek Strijbos
15.00 – 15.45    Elnathan Prinsen (voorzitter NVvP)
15.45 – 16.00    Discussie

Locatie 
Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan
W & N Gebouw, Zaal: WN-M129

Kosten
Entree is gratis

Inschrijven
Via: j.strijker@dimencegroep.nl. Maximaal 70 bezoekers, dus wees er snel bij!

De voertaal tijdens het symposium zal (overwegend) Engels zijn.

De sprekers
Prof. Dr. Gerrit Glas is psychiater en opleider, filosoof en hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Alan Ralston is psychiater, medisch hoofd Zorglijn Acuut en Intensief UMC Utrecht, en filosoof.

Prof. Dr. K.W.M. (Bill) Fulford is fellow van St Catherine’s College en lid van de Philosophy Faculty, University of Oxford, Emeritus Professor of Philosophy and Mental Health, University of Warwick, Directeur van de Collaborating Centre for Values-based practice, St Catherine’s College, Oxford, en Founder Editor en Voorzitter van de Advisory Board, Philosophy, Psychiatry, & Psychology.

Dr. Wouter Kusters is een Nederlands filosoof, taalkundige en publicist. Hij won tweemaal de Socrates Wisselbeker, voor Pure waanzin en Filosofie van de waanzin.

Dr. Jaap van der Stel is lector Geestelijke gezondheidszorg bij Hogeschool Leiden, senior onderzoeker GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam en adviseur beleid bij Brijder-Parnassia. Hij studeerde andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en publi-
ceerde twee proefschriften, in 1995 en 2009.

Dr. Derek Strijbos is psychiater en filosoof. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Center for Cognition, Culture and Language van de Radboud Universiteit.

Elnathan Prinsen is psychiater en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Tineke A. Abma is hoogleraar Participation & Diversity en co-hoofd van de afdeling Medical Humanities, en hoofdonderzoeker aan de Amsterdam Public Health institute, Amsterdam University Medical Centres, locatie VUmc, Amsterdam. Haar onderzoek focust op user involvement. Recent publiceerde zij het boek: 'Participatory Research for Health and Social Well-Being' (Springer, 2019).