'Over open ruimte, zin en betekenis'
Onderdeel van lezingenreeks Herstel en Filosofie, vrijdag 21 april 2017, Utrecht.
Met Awee Prins en Wouter Kusters

Georganiseerd door de Werkplaats Herstelondersteuning en de Stichting Psychiatrie en Filosofie

Awee Prins
is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lees hier een interview met hem in de Volkskrant, 24-12-2016, en hier een interview uit Filosofie Magazine.

Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Hij schreef onder andere Filosofie van de Waanzin, waarin hij zijn eigen ervaringen met psychoses en de psychiatrie op een filosofische manier beschrijft. Lees hier de samenvatting van Kusters inleiding.


Verslag van deze bijeenkomst in Deviant.

Verslag van deze bijeenkomst in Plusminus.


Lezingenreeks Herstel en Filosofie

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip 'herstel'.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod., temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.


In de loop van 2018 verschijnen de lezingen in een uitgave.