Dit symposium ligt achter ons. Voor ons, ergens dit najaar, ligt een uitgave waarin we de teksten van dit symposium presenteren .

Over dit symposium staat een verslag in de Plusminus, download hier.

Het symposium hadden we als volgt aangekondigd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Kwaad - in de context van psychiatrie en filosofie
Symposium, donderdag 9 februari 2017, Nieuwe Kerk, Eggertszaal, Amsterdam

Het kwaad lijkt om ons heen volop aanwezig te zijn: in verschrikkelijke terreurdaden, in de dreiging van het groeiende populisme, rechts-extremisme en neo-fascisme en in de groeiende haat en verharding tussen mensen en groepen.
Shakespeare's opmerking dat There is nothing either good or bad, but thinking makes it so, vertegenwoordigt in een notedop het moderne denken over het kwaad. Sinds Kant en de Verlichting wordt het kwaad beschouwd als het ontbreken van het goede, en niet als een kracht of een eigenschap in zichzelf. In hoeverre kunnen we met dit moderne denken over het kwaad uit de voeten bij hedendaagse problemen in de psychiatrie? En wat kan de psychiatrie ons leren over het Kwaad?
Op dit symposium relateerden we het Grote Kwaad, dat we kennen van oorlog en geweld, aan het kwaad dat we in de psychiatrie tegenkomen. Vragen hierbij waren de volgende:

- hoe verhoudt politiek geweld zich tot huiselijk geweld?
- wat zijn de gevolgen van oorlog en oorlogstrauma's over generaties heen?
- hoe kunnen de traumatische vicieuze cirkels van wantrouwen, schuld en wraak doorbroken worden?
- hoe uit het kwaad zich in de spreekkamer van de psychiater?
- wat kan de psychiatrie zeggen over de locus van het kwaad: ligt deze in het individu, de groep, de instituties, of daarbuiten?
- wat voor bijdrage heeft de psychiatrie in het debat over, en het bestrijden van terrorisme, genocide en (neo-)fascisme?

Introductietekst over het kwaad van Antoine Mooij, download hier.

Programma

09.30 - 10.00 Ontvangst met koffie

10.00 - 10.10 Ochtendopening door Christien Brinkgreve

10.10 - 11.10 Abram de Swaan: Hoe gewoon zijn 'gewone' massamoordenaars? (Samenvatting).


11.30 - 12.00 Colet van der Ven: Het (on)gelijk van Hannah Arendt. Een weerwoord op Abram de Swaan (Samenvatting).

12.00 - 12.30 Wouter Gomperts: Het kwaad en het geperverteerde onbehagen in de samenleving. (Samenvatting).


13.30 - 13.40 Middagopening door Maarten Coolen

13.40 - 14.40 Nelleke Nicolai: Het kwaad denken: hoe ons denken gevormd wordt door mythes


15.00 - 15.30 Heleen Pott: Na de apocalyps: is er nog toekomst voor de mens?

Over de traumatische 20ste eeuw en de noodzakelijkheid van het principe 'hoop'.

15.30 - 16.00 Huub Mous: Jihad of verstandsverbijstering? Het zwijgen van de psychiatrie. (Samenvatting).


16.10 - 16.50 Plenair gesprek met de zaal


Sprekers

 • Prof.dr. Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen, oprichter van de werkgroep Babel, en auteur van o.a. Vertel. De kracht van verhalen. (zie verder hier).
 • Prof.dr. Abram de Swaan is emeritus hoogleraar sociale wetenschap aan de UvA en praktiseerde van 1973 tot 1984 als psychoanalytisch psychotherapeut (zie verder hier). In zijn meest recente boek staat het kwaad centraal, Compartimenten van vernietiging.
 • Dr. Wouter Gomperts is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is opleider en supervisor bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij doceert psychoanalyse aan de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam in de vrije praktijk. (zie verder hier).
 • Dr. Maarten Coolen is universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de fenomenologie en wijsgerige antropologie.
 • Drs. Nelleke Nicolai is psychiater, psychoanalyticus en als psychotherapeut werkzaam in eigen praktijk in Rotterdam. Ze is auteur van boeken over Empathie en Emotieregulatie (zie bijv. hier).
 • Prof.dr. Heleen Pott is Socrateshoogleraar in Rotterdam en universitair docent maatschappij- en cultuurwetenschappen in Maastricht. Haar recente werk gaat over emoties. Zie verder hier.
 • Drs. Huub Mous is kunsthistoricus en auteur van diverse teksten, o.a. over de rol van religie en secularisering bij onder meer zijn eigen psychose, zie verder hier

Prijs 
 • Standaardprijs voor psychiaters, hulpverleners, academici en andere ge├»nteresseerden: 170 euro (incl. lunch)
 • Donateursprijs: 150 euro (incl. lunch, meer info, zie hier)
 • Kortingsprijs voor minder bemiddelden: 40 euro (incl. lunch) 
 • Studenten (bachelor en master): gratis (enkel het inhoudelijk programma - zonder lunch - en mits aangemeld)