Jan de Vos: Van psychologisering over neurologisering tot digitalisering (en dan weer terug). Op zoek naar het verloren gewaand subject.

Jan De Vos is psycholoog en doctor in de filosofie. Hij is als postdoctoraal onderzoeker (FWO) verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent. Zijn interesses gaan uit naar de ideologie- en cultuurkritiek van de (neuro)psychologie en de (neuro)psychologisering. In 2017 won Jan de Vos de tweede prijs in de Van Helsdingenwedstrijd (zie hier).
Hij publiceerde o.a. “Psychologisering in Tijden van Globalisering” (Acco, 2011), vertaald als “Psychologisation in Times of Globalisation” (Routledge, 2012) en “Psychologization and the Subject of Late Modernity” (Palgrave, 2013). Binnenkort verschijnt de bundel “Neuroscience and critique. Exploring the Limits of the Neurological Turn” (Routledge, 2016) die hij samenstelde samen met Ed Pluth. Momenteel werkt hij aan een boek met als titel “Neurologization and its Antecedents. The Metamorphoses of the Brain” voor Palgrave.


Jan de Vos zal de gevolgen van onze huidige brein- en big data-cultuur doorlichten. Wie zijn we eigenlijk, wat denken we, hoe handelen we, wanneer we het discours van ‘wij zijn ons brein’ navolgen? En hoe zit het met big data? Anders dan bij ‘traditionele zienswijzen en bijpassende therapieën’, zit er geen idee, geen theorie achter de correlaties die in big data gevonden worden. Waarheid over wat en wie het subject is en wat hij dient te doen om gezond te blijven, zijn wordt niet langer vastgesteld door de menselijke expert (psychiatrisch inzicht), maar lijkt enkel nog een effect van schijnbaar neutrale statistiek en smart environments. Hoe verhoudt dit zich tot noties als zelfgevoel, menselijke waardigheid en  vrijheid?

Een voorbeeld van zijn werk vindt u hier.