Jasper Feyaerts: Wie spreekt als er gesproken wordt? Enkele kritische kanttekeningen bij de promotie van de stem van de patient en ervaringsdeskundigheid

Drs. Jasper Feyaerts is psycholoog, psychoanalyticus en onderzoeker aan de Universiteit Gent (zie verder hier). Aan de hand van Sartre en Lacan zal Feyaerts de hedendaagse oproep of wending naar het subjectieve kritisch bespreken. Hij zal de convergerende bewegingen doorlichten van 1) het streven naar de inclusie van 'de stem van de patient', 2) de focus op de eerste-persoonservaring als conditio sine qua non voor de psychiatrie als wetenschap, en 3) de groei en bloei van de hedendaagse fenomenologie als scherprechter voor de neurocognitiewetenschappen.