: Jenny Boumans: Obstakels en valse verleidingen: wie empowert wie, en waarom? Een kritische bespreking van empowerment, herstel, eigen-kracht en ervaringsdeskundigheid

Drs. Jenny Boumans is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut

Power is not given, but created within the emerging praxis in which co-learners are engaged. (Tom Heaney). 

Empowerment, herstel, eigen kracht, ervaringsdeskundigheid; deze van oorsprong kritische begrippen, voortkomend uit de psychiatrische tegenbeweging, hebben anno 2015 hun weg gevonden naar de reguliere ggz en zijn zelfs leidende begrippen geworden in het zorg- en welzijnsbeleid. In dit soort termen lijken de doelen van twee oppositionele werelden vloeiend samen te gaan. Maar is dit wel zo? En wat betekent de opgang van deze concepten voor de (kwetsbare) mens die op zoek is naar ondersteuning in de ggz? 
   In deze presentatie zal ik aan de hand van theorievorming uit de Kritische Schule en het kwalitatieve onderzoek dat ik in de afgelopen jaren heb gedaan, op zoek gaan naar een dialectische invulling die recht doet aan de complexiteit van de mens en de psychiatrie. Ik neem daarbij het begrip empowerment als uitgangspunt. Startend vanuit hedendaagse betekenissen, gaan we terug in de tijd naar Paulo Freire en de antipsychiatrie, om weer terug te keren bij de empowerment- en cliĆ«ntgestuurde praktijken van nu. Tot slot, staan we stil bij de valkuilen die kunnen ontstaan wanneer we empowerment met wetenschappelijke methoden proberen te onderzoeken.