Voorintekening boek Jihad of verstandsverbijstering

Eind dit jaar verschijnt bij uitgeverij Aspekt Jihad of verstandsverbijstering. Dit boek richt zich op het grijze gebied dat recentelijk is ontstaan tussen verschillende vormen van psychotisch en terroristisch geweld. Maar vooral ook op het vreemde zwijgen van de psychiatrie over dit soort nieuwe manifestaties van het kwaad. De auteur is Huub Mous. Hij publiceerde eerder teksten over de rol van religie en secularisering bij onder meer zijn eigen psychose. Het boek zal circa 200 pagina’s omvatten. Verkoopprijs: 19.95 Euro. Daarvoor is het wel nodig dat 125exemplaren vooraf op intekening zijn verkocht. Als u het boek nu alvast wilt bestellen, dan maakt u deze uitgave dus mede mogelijk. U kunt een exemplaar reserveren door uw naam en adres per mail op te geven bij de auteur: huub [apenstaart] huubmous [punt] nl. Zodra het boek verschenen is, krijgt u het met een nota en zonder portokosten - toegestuurd.


*****


Jihad of verstandsverbijstering – Korte samenvatting

Radicaliseren kan tegenwoordig zomaar gebeuren. Binnen een week, binnen en dag, misschien zelfs binnen een uur. Vroeger heette zoiets ‘een daad gepleegd in een vlaag van verstandsverbijstering’. Tegenwoordig: ‘een terreurdaad in dienst van de Jihad’. Het zijn twee uitersten die elkaar zijn gaan raken

Zijn de grenzen aan het vervagen tussen amokmakers en religieus geïnspireerde terroristen? Of is er sprake van een epidemisch copycatgedrag, waarbij de al dan niet pathologische achtergrond van de geweldsdaad niet meer ter zake doet? De grenzen tussen massshooters, spree killings, jihadistisch aangestuurde terreur, freelance jihadisme, terreurdaden van lone wolves en de traditionele amokmakerij van psychotici zijn nauwelijks meer te trekken.

Hoe divers deze processen van radicalisering ook kunnen verlopen, telkens weer lijkt er sprake te zijn van intense vervreemding, waarmee deze jonge adolescenten te kampen hebben. Die vervreemding hoeft niet alleen betrekking te hebben op een psychische problematiek, zoals onzekerheid omtrent de eigen identiteit of de plaats in de samenleving, maar kan ook dieper grijpen naar problemen die eigen zijn aan het bestaan zelf.

Vanuit vier invalshoeken – de esthetica, de religie, de filosofie en de psychiatrie – wordt deze problematiek in dit boek benaderd. Daarbij worden door de auteur ook de ervaringen betrokken van de psychose die hem zelf trof tijdens zijn adolescentie in de jaren zestig. Wat gebeurt er precies bij een snelle radicalisering en waarin onderscheidt dit proces zich van een zich plotseling aandienende psychose in een tijd van snelle secularisatie?

Tot slot geeft de auteur een aantal praktische aanbevelingen voor mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg of op ander wijze beroepsmatig met deze problematiek worden geconfronteerd. Deze aanbevelingen worden getoetst in een gesprek met Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter van GGZ-Friesland en auteur van het rapport Oproep aan de politiek: investeer in de geestelijke gezondheidszorg.

Over de auteur

Huub Mous (1947) is kunsthistoricus en publicist. Hij publiceerde over diverse onderwerpen in tijdschriften en museumcatalogi, onder meer voor De Gids, Tirade, Kunst-& Museum Journaal en Museum Boijmans van Beuningen. Publicaties: In 2008 verscheen bij de Friese Pers Boekerij: De kleur van Friesland, beeldende kunst na 1945. Het essay Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur verscheen in 2010 bij Bornmeer als onderdeel van de bundel De fascinatie voor Slauerhoff met als coauteurs o.a. Philippus Breuker en Wim Hazeu. Bij Candide verscheen in 2011: Tegen de tijdgeest, terugzien op een psychose, met als coauteurs Egbert Tellegen en Daan Muntjewerf. In 2013 verscheen bij Aspekt: Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering. En in 2016 bij Uitgeverij Wijdemeer: De Fries die in de toekomst sprong, Fries modernisme in de jaren zestig. Sinds 2006 schrijft hij dagelijks een weblog op zijn internetsite (www.huubmous. nl).