Wouter Kusters 

Herstellen - maar waarvan?

Over nut en nadeel van begrippen als herstel, eigen regie, spiritualiteit en open ruimte


Herstel, ervaringsdeskundigheid, eigen regie. Het zijn termen vol goede bedoelingen om anderen te helpen. Het zijn middelen of handvatten, die worden opgepakt en ingevoegd in een geruststellend, sussend en voortkabbelend taalgebruik. Dit relatief nieuwe jargon wordt enthousiast gebruikt in hulpverlenersland, en het leent zich goed voor verdere opname in rapporten, (zelf)hulpbrochures, mission statements van lotgenotengroepen, ‘eigen verhalen’, en andere vormen van identiteitsconstructies.

Dit idioom zal ongetwijfeld veel mensen aanspreken, doordat ze wederzijdse herkenning vinden in een gemeenschappelijke taal, een gezamenlijk gesprek. Maar dergelijke termen smaken ook naar overmatig beheer, controle en sturing - al is het in de vorm van zelfbeheer, zelfmanagement, zelfsturing. Termen als herstel, ervaringsdeskundigheid en eigen regie dreigen door hun managementswaarde aan het oog te onttrekken wat er echt speelt in episoden van geestelijk en existentieel lijden. 

Deze middag zal Wouter Kusters vertellen over zijn moeizame verhouding met het hersteljargon, en over de kloof tussen dit jargon en de ervaring, taal en filosofie van de waanzin. Hierbij zal hij met name ingaan op voor- en nadelen - associaties en valkuilen - van begrippen als spiritualiteit, open ruimte en existentie, en zodoende aansluiten bij met name stelling 3 en stelling 9 van Wilma Boevinks pas verschenen proefschrift.