De Grote Van Helsdingenprijsvraag 2020

De Grote Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan het beste werk - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Iedereen die iets geschreven heeft op dit grensgebied kan werk voor de prijsvraag inzenden. Hierbij zijn er geen leeftijdsgrenzen voor de auteur, er is geen thema, en er is geen boven- of ondergrens voor het aantal woorden. Voor deze prijs stellen we 10.000 euro beschikbaar.

Voorwaarden voor deelname

  • De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs.
  • De enige voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 september 2018.
  • De inzending moet voor 1 september 2020 door ons ontvangen zijn.

Beoordelingscriteria:
  • De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
  • De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
  • De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
  • De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
  • De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
  • Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

Jury:
Jasper Feyaerts, psycholoog, filosoof, Universiteit Gent
Kristien Hens, bio-ethicus, filosoof, Universiteit Antwerpen
Herro Kraan, psychiater, Maastricht
Wouter Kusters, filosoof, taalwetenschapper, Schoonhoven
Evert van Leeuwen, medisch ethicus, filosoof, Nijmegen
Derek Strijbos, psychiater, filosoof, Zwolle
Moniek Thunnissen, psychiater, psychotherapeut, Bergen op Zoom
Alie Weerman, psycholoog, lector GGZ en samenleving, Zwolle

Informatie over eerdere rondes van onze prijsvraag is te verkrijgen via deze pagina.
Aanmelding voor de prijsvraag en nadere informatie kunt u ook verkrijgen door ons een e-mail te sturen op: info@psychiatrieenfilosofie.nl
Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling. Wel maken wij een lijst met auteurs en de titels van hun inzendingen bekend.