Crisis en kritiek in psychiatrie en filosofie II

Uitreikingsdag Van Helsdingenprijzen, vrijdag zes oktober

Het is nog altijd crisis in de maatschappij, de filosofie, en niet in het minst in de psychiatrie. De grondslagen van het vak staan ter discussie: heeft het (neuro)-wetenschappelijk denken nog wel iets te bieden voor een kwalitatieve en humane psychiatrie? Moet er niet anders over ‘kennis van de mens’ worden nagedacht? Hoe beïnvloeden de machtsverhoudingen tussen patiënt, hulpverlener, en de maatschappij de kwaliteit van zorg? Wat voor manieren van denken, spreken en handelen kunnen we ontwikkelen om uit de huidige patstellingen en impasses te ontsnappen?


Deze vragen komen aan bod bij de presentaties van het werk van de vier winnaars van de Van Helsdingenwedstrijd 2016. De hoofdprijs van de wedstrijd is voor Antoine Mooij: In de greep van de taal; de tweede prijs voor Jan de Vos: The Metamorphoses of the Brain; de derde prijs voor Alie Weerman: Evaringsdeskundige zorg- en dienstverleners; en voor Zeno van Duppen: Schizophrenia: A Disorder of Intersubjectivity. Meer informatie over de Van Helsdingenprijsvraag vindt u hier.

Deze winnaars zullen hun werk presenteren en ieder op hun eigen manier laten zien wat ze denken over "Crisis en Kritiek"; wat ze denken van de mens, en hoe dit anders en vernieuwend is, ten opzichte van het gebruikelijke psychiatrisch discours.

Onderwerpen zullen zijn:

  1. Crisis in de verslavingszorg. Alie Weerman zal laten zien hoe belangrijk ervaringsdeskundigheid en een andere opvatting van kennis is voor een vernieuwing in de verslavingszorg én in de opleidingen tot hulpverlener
  2. Crisis in de fenomenologie. Zeno van Duppen zal laten zien hoe eerdere fenomenologisch onderzoek naar ‘het wezen van de schizofrene ervaringswereld’ spaak liep op een te afgesloten idee van (schizofrene) subjectiviteit, en zal betogen dat een concept van ‘open subjectiviteit’ nieuw elan in praktijk en theorie van de psychiatrie kan brengen.
  3. Crisis in de neurowetenschappen. Jan de Vos zal laten zien hoe onze samenleving, en met name de psy-wetenschappen, in de greep zijn van een allesdoordingende neurologisering. Hij zal de perverse en paradoxale effecten van de neuro-wetenschappen bespreken, en laten zien hoe kritisch denken verder kan reiken dan een defensieve terugtrekking naar een vermeende autonome subjectiviteit.
  4. Crisis in onze verbeeldingen van de mens. Antoine Mooij zal laten zien waar de naturalisering van de mens, zoals gebeurt in de neuro-wetenschappen, faalt. Hij zal betogen dat de mens een symbolisch wezen is, dat door de taal en de symbolische orde van zijn eigen onmiddellijkheid is afgesneden, en daardoor toegang heeft tot een menselijke, gedeelde en pluriforme wereld, die voor ieder begrip van een ‘psychische stoornis’ essentieel is.

Programma

9:30: Koffie & inloop

10.00: Opening en welkomstwoord

10.15 - 11.15: Lezing en gesprek met Alie Weerman

Pauze

11.30 - 12.30: Lezing en gesprek met Zeno van Duppen


Lunch


13:30 - 14:30 Lezing en gesprek met Jan de Vos

Pauze

15:00 - 16:00 Lezing en gesprek met Antoine Mooij

Afsluiting en borrel

Tijd en plaats: Vrijdag 6 oktober, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein, Utrecht.

Accreditatie bij de NVvP: vier punten.

Aanmelding via onze webwinkel. Standaardprijs: 50 euro. Donateurs: 45. Studenten: 20. Incl. lunch. Kortingscodes op aanvraag, via: info@psychiatrieenfilosofie.nl.