Treur!

Inmiddels is Ons boek met uitgewerkte lezingen van het depressie-symposium is verschenen en verkrijgbaar via hier.


Symposium "Depressie, rouw en verveling", vrijdag 23 september, Amsterdam
Er zijn vele termen voor de sombere gemoedstoestand: melancholie, treurigheid, bedroefdheid, Weltschmerz, spleen, neerslachtigheid, en ga zo maar door. Het psychiatrische discours heeft de grote diversiteit aan woorden, ervaringen, handelingen en levensvormen getransformeerd - en gereduceerd - tot een classificatie en een manier van denken en spreken waarbij de term 'depressie' de hoofdrol speelt.

Op dit symposium onderzochten we de vraag wat er 'achter' of 'onder' dat depressielabel schuilgaat. Hoe verhoudt de diversiteit aan ervaringen, zoals die worden uitgedrukt in de klachten, de verhalen en zelfanalyses van 'depressieve patienten' zich tot de term depressie? Wat voor onderscheidingen, nuances en kritieken komen uit een fenomenologische, narratieve en hermeneutische beschouwing van depressie voort? Hoe verhoudt depressie zich tot onze cultuur, onze samenleving, onze tijd, ons lot?

Dit soort vragen stond centraal op ons symposium, dat bedoeld was voor iedereen die meer over depressie wil weten, wil nadenken en meepraten, zonder zich al te snel te commiteren aan het vermeende weten van de traditionele neuro-biologische objectiverende benadering.

Programma

10.15 - 11.00: prof. dr. Matthew Ratcliffe: Grief and Depression

11.30 - 12.15: Elske Bos: Klachten en krachten: diversiteit en dynamiek achter psychiatrische diagnoses.
12.15 - 13.00: prof. dr. Maarten van Buuren.
14.00 - 14.45: drs. Julie Boonekamp: Angst en vervreemding; over de fundamentele kwetsbaarheid voor de Ander.
14.45 - 15.30: dr. Jette Westerbeek: De milde depressie in de loop van de tijd.
15.50 - 16.35: dr. Awee Prins: 'Good Mourning!' - over de mogelijkheid en onmogelijkheid van rouw.


Sprekers

Prof. dr. Matthew Ratcliffe is Professor for Theoretical Philosophy at the University of Vienna, Austria. Most of his recent work addresses issues in phenomenology, philosophy of psychology, and philosophy of psychiatry. He is author of Rethinking Commonsense Psychology: A Critique of Folk Psychology, Theory of Mind and Simulation (Palgrave, 2007), Feelings of Being: Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality (Oxford University Press, 2008), and Experiences of Depression: A Study in Phenomenology (Oxford University Press, 2015).

Personal webpage, with several downloadable papers: https://univie.academia.edu/MatthewRatcliffe
Research group page: http://phenpsycho.univie.ac.at/

Dr. E.H. Bos (Elske) is opgeleid als bioloog, filosoof en fietsenmaker, en is gepromoveerd op een onderzoek naar risicofactoren voor depressie. Momenteel is zij werkzaam als postdoc onderzoeker bij het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Prof. dr. Maarten van Buuren (Universiteit Utrecht) is hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef een voor de psychiatrie en psychopathologie relevant boek over zijn eigen ervaringen met depressie, Kikker gaat fietsen.

Mr.drs Julie Boonekamp studeerde filosofie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is werkzaam voor Stichting Perceval, en voorzitter van de werkgroep 'Vervreemding en verbinding'.

dr. Jette Westerbeek is werkzaam als universitair docent bij de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ook maakt zij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Biografie. Haar expertise ligt op het gebied van illness narratives, depressie en verveling. In 2010 verscheen haar proefschrift, getiteld ‘De sociale vormgeving van depressie: tussen jobstijding en erepenning.' Dit boek is te bestellen bij uitgeverij Eburon te Delft, zie hier. Een digitale versie is via open acces hier te downloaden. Voor verdere informatie en publicaties, zie hier.

dr. Awee Prins is filosoof. Hij is sinds 1985 docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van fenomenologie, hermeneutiek en kunstfilosofie. Hij promoveerde op het alom geprezen proefschrift “Uit verveling” (hier te downloaden). Hiermee verwierf hij ook buiten de academische wereld sec bekendheid. In 2006 ontving hij de Onderwijsprijs van de EUR vanwege zijn uitstekende onderwijsvaardigheden en omdat hij voor studenten een bron van inspiratie is. 


Plaats: Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16-18, 1012 CP Amsterdam