Treur!

Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie

Voor de sombere gemoedstoestand zijn allerlei termen in omloop: melancholie, treurigheid, Weltschmerz, neerslachtigheid.
In de psychiatrie belandt veel onder de noemer depressie. Over deze reductie tot het containerlabel depressie bestaat grote
onvrede binnen en buiten de psychiatrie. In deze bundel wordt achter het label gekeken: zijn individuele ervaringen niet veel
diverser dan aangenomen in het DSM-denken? Hoe onderscheidt depressie zich van rouw? Wat maakt dat mensen zich
eraan weten te ontworstelen?

De artikelen zijn bewerkingen van lezingen die werden gehouden op het symposium Treur!
Met bijdragen van: Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek

PDF-versie, 10 euro

Papieren versie (incl. verzendkosten), 17,50

Bestel hier.

En voor een klein voorproefje, klik & download hier.