Uitgaven
De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt ook uitgaven op het gebied van psychiatrie en filosofie. 

Treur!
In samenwerking met Tijdschrift Deviant hebben wij een boek uitgegeven, "Treur! Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie." De artikelen zijn bewerkingen van lezingen die werden gehouden op het symposium Treur!
Voor de sombere gemoedstoestand zijn allerlei termen in omloop: melancholie, treurigheid, neerslachtigheid.
In de psychiatrie belandt veel onder de noemer depressie. Over deze reductie tot het containerlabel depressie bestaat 
onvrede binnen en buiten de psychiatrie. In deze bundel wordt achter het label gekeken: zijn individuele ervaringen niet veel
diverser dan aangenomen in het DSM-denken? Hoe onderscheidt depressie zich van rouw? Wat maakt dat mensen zich
eraan weten te ontworstelen? Met bijdragen van: Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek
PDF-versie, 10 euro
Papieren versie (incl. verzendkosten), 17,50
Bestel hier.

Weten vraagt meer dan weten
Wij hebben het samenwerkingsverband Babel ondersteund, en de uitgave van het boek "Weten vraagt meer dan meten" bij Amsterdam University Press, mede mogelijk gemaakt.
In verschillende maatschappelijke gebieden, zoals de psychiatrie, de zorg en het onderwijs, heerst een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal uit het zicht raakt. In het boek worden verschillende domeinen bestreken waarin men met dezelfde problemen worstelt. Het bevat prikkelende interviews met nauw betrokkenen, waaronder Trudy Dehue, Paul Verhaeghe en Xandra Schutte. Zij vertellen waar en hoe het spaak loopt, maar ook hoe het anders kan. Hoe patronen ontstaan, hoe dwingend ze zijn en hoe zij daartegenin gaan.  Of je nu patiënt bent of hulpverlener, werknemer of leidinggevende, of je nu schoolgaande kinderen hebt of kind van bejaarde ouders bent — de lezer komt te weten in welke systemen van denken en handelen wij leven, vaak ongemerkt en deels ongewild.
Prijs: 14,95 euro
Bestel hier.