Uitgaven

De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt uitgaven op het gebied van psychiatrie en filosofie.

René Oto

Nachtspalk

Een filosofische Mexicoreis


Bestellen, voor slechts 14,95 via deze link.

In de spreekkamer ontmoet de psychiater de paranoïde schizofreen. Ze voeren een gesprek en gezamenlijk komen ze tot een conclusie, een oordeel, een diagnose, een behandelplan. Het lijkt wel een ideale communicatief transparante situatie, tussen gelijkwaardige partners, zoals Jürgen Habermas het graag zou zien. Maar in Nachtspalk zien we de schaduwzijde van deze positieve, opvattingen over taal, communicatie en dialectiek.

René Oto (pseudoniem, nader uitgelegd in zijn boek) kwam ook ooit in die situatie terecht, na een hallucinante Mexico-reis, in de voetsporen van Artaud. Maar René Oto gaat en graaft verder waar Artaud is blijven staan - waar Artaud is tegengehouden. De auteur gebruikt de paranoïde-kritische methode van Dalí om de droom van de rede te onderzoeken, en deze te spiegelen met de droom van de waanzin en de werkelijkheid. Oto ondergraaft de pijlers van de macht: de macht over de tijd, die van de systemen, de nietzscheaanse worp van dobbelstenen, de getallen en het tellen. En in plaats van nederig te erkennen dat de waanzinnige wakker moet worden uit zijn nachtmerrie, onderzoekt Oto de droom binnen die nachtmerrie, de droom of illusie van werkelijkheid, en prikt deze door.

In dit onderzoek dringt Oto als vanuit een vuurtoren door in de Matrix van de werkelijkheid. Belangrijke bondgenoten zijn Agamben, Badiou, Deleuze, Vilém Flusser. Oto omschrijft zijn filosofie als hexasofie, mystiek trotskisme, maar vooral als zwarte dialectiek, een variant op de negatieve dialectiek van de filosoof die het sterkst aanwezig is in zijn boek, Adorno. Door middel van “profane illuminatie”, wil Oto “de werkelijkheid breken, om er beter inzicht in te krijgen”. Met dat inzicht is er uitzicht op een getal, een onbestemde ruimte, of beter gezegd: een anti-ruimte, waarvan het bestaan slechts kenbaar kan worden gemaakt door tegentaal en xeno-communicatie. Met Adorno en met Oto krijgen de lezers van dit boek geen verlichting, geen zalvende woorden, geen nieuw licht, maar wel een appreciatie van Zwart Licht: “Reizen met de snelheid van de duisternis is reizen in angst, trotskistenangst. De geboorte is een metafysisch geschenk, maar ook metafysisch verraad. Existentiële angst en metafysische paranoïa, de waanzinnige vuurtoren van het Zwarte Licht… Für immer Nacht betekent de victorie over alle sterren.”

Paul Bastiaans

Tankatoenko & de hap uit de verborgen Oneiros

Deze korte vertelling, dit essay, is een magisch-realistische etnografie (a case study  in fabulism) over een jongeman die als gevolg van een verdrongen herinnering in een psychiatrisch toestandsbeeld terecht komt. Begeleid door een proces dat wijlen prof.dr. J. Bastiaans 'contact- isolement' heeft genoemd (over Bastiaans zie bijv. hier), zal in zijn jongvolwassen leven het unheimische - de hysterie - naar boven komen via opeenvolgende gebeurtenissen. Het wordt het begin van een zoektocht om de onthechte ervaringen van angst en eenzaamheid te 'ontbeelden', te 'onttalen' en te 'ontdenken' (zie ook deel 2 van Kusters, Filosofie van de waanzin); waardoor een hyperreflexieve methode van therapeutisch schrijven is ontstaan.
Bastiaans' Tankatoenko wil de lezer op een verwonderende en meeslepende manier kennis laten maken met wat mystieke waanzin kan zijn en hoe fabulistisch schrijven eruitziet, waarin een niet- weten en het paradoxale concept van een onverbeeldende fantasie, centraal staan.

Gepubliceerd april 2020. 44 pagina's

Prijs: 3 euro.

Vorm: PDF

Dit boekje kan via onze webwinkel hier besteld worden.

Donateurs van Stichting Psychiatrie en Filosofie krijgen het boek gratis, als ze ons (info@psychiatrieenfilosofie.nl ) een mail sturen.

Beyond adaptation, beyond the negative
Phenomenological reflections on schizophrenic existence
In this booklet you find four papers on the cross-domain of philosophy and psychiatry, all four of them circling around the concept and experience of psychosis, and all four rooted in the tradition of phenomenological psychiatry. The four authors, Elizabeth Pienkos, Jasper Feyaerts, Rob Sips and Wouter Kusters came together at the conference in Rotterdam in August 2019 of the ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis). The theme of the conference was Stranger in the City: The Circular Relationship between Alienation and Psychosis and the Healing Power of Human Reconnection. 
In the papers city life is, implicitly or more explicitly, discussed as a factor for alienation. A more distinctive feature of this collection of papers is that they all four somehow transgress the usual boundaries of phenomenological orientations in psychiatry that tend to focus on the individual, the intra-psychic, and that only secondarily refer to the relations, connections and disconnections with the social.
The four authors explore various pathways into and out of the mind, the spirit, and psychosis. We find  historical investigations into too often forgotten phenomenologists; critical analyses of so-called delusions, thought insertions and paranoia; reinterpretations of schizophrenia as an intersubjective disorder or situation, instead of as an ipseity disorder or a mental illness; reflections and self-reflections on what the basis or truth of the subject and her thinking is, and how this can be accessed by another subject, and more.
After these thoughts, these texts and papers, the conclusion should be clear, as expressed in the title: when we want to find out more about schizophrenic or psychotic existence, we cannot and should not be satisfied with lazy detached observations and general theorising in terms of only negative terms like lack, disorder, disfunctioning. And when we combine detailed empirical studies with thorough pheneomenological reflections, we find instead of a one-sided adaptation, a careful searching for a common ground – beyond adaptation and beyond the negative. 

Published december 2019. 69 pages

Price: 7.00.

Format: PDF

The book can be ordered here .

Donors of the Foundation Psychiatry and Philosophy receive this book for free, if they send us an email, info@psychiatrieenfilosofie.nl 

Donateurs van Stichting Psychiatrie en Filosofie krijgen het boek gratis, als ze ons (info@psychiatrieenfilosofie.nl ) een mail sturen.

Filosofie bij Herstelondersteuning
Opnieuw denken over geestelijke gezondheid

Herstel is een belangrijk en vernieuwend begrip in de geestelijke gezondheidszorg, dat zowel wordt omarmd door hulpverleners als patiënten. Met dit begrip wordt verwezen naar de manier waarop mensen na ernstige crises zoeken naar een nieuwe persoonlijke balans. Hierbij gaat het niet enkel om medische genezing, maar ook om het zoeken naar nieuwe zin en betekenis  en andere manieren om je tot jezelf, anderen en de wereld te verhouden. De auteurs in deze bundel voeden ons denken over herstel en bespreken thema’s als zingeving, spiritualiteit, de betekenis van waanzin, lichamelijkheid, ontwrichting en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen hierop. Met bijdragen van: Bert van den Bergh, Dienke Boertien, Joeri Calsius, Sanne van Driel, Age Niels Holstein, Wouter Kusters, Paul Moyaert, Henk Oosterling, Awee Prins, Rob Sips en Gerard Visser.

Verschijningsdatum: 2018. 160 pagina's. Prijs: 22,95.

Bestellen: hier .

Hier kunt u de inleiding van het boek downloaden. Het essay van Awee Prins verscheen in bekorte vorm in de Trouw: "Een psychiatrisch patiënt wordt nooit meer de oude."

Treur!

Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie

Voor de sombere gemoedstoestand zijn veel termen in omloop: melancholie, treurigheid, neerslachtigheid. In de psychiatrie belandt veel onder de noemer depressie. Over deze reductie tot het containerlabel depressie bestaat onvrede binnen en buiten de psychiatrie. In deze bundel wordt achter het label gekeken: zijn individuele ervaringen niet veel diverser dan aangenomen in het DSM-denken? Hoe onderscheidt depressie zich van rouw? Wat maakt dat mensen zich eraan weten te ontworstelen? Met bijdragen van: Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek.
PDF-versie, 10 euro
Papieren versie (incl. verzendkosten), 17,50
Bestel hier.