Uitgaven
De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt uitgaven op het gebied van psychiatrie en filosofie.


Beyond adaptation, beyond the negative
Phenomenological reflections on schizophrenic existence
In this booklet you find four papers on the cross-domain of philosophy and psychiatry, all four of them circling around the concept and experience of psychosis, and all four rooted in the tradition of phenomenological psychiatry. The four authors, Elizabeth Pienkos, Jasper Feyaerts, Rob Sips and Wouter Kusters came together at the conference in Rotterdam in August 2019 of the ISPS (The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis). The theme of the conference was Stranger in the City: The Circular Relationship between Alienation and Psychosis and the Healing Power of Human Reconnection.
In the papers city life is, implicitly or more explicitly, discussed as a factor for alienation. A more distinctive feature of this collection of papers is that they all four somehow transgress the usual boundaries of phenomenological orientations in psychiatry that tend to focus on the individual, the intra-psychic, and that only secondarily refer to the relations, connections and disconnections with the social.
The four authors explore various pathways into and out of the mind, the spirit, and psychosis. We find  historical investigations into too often forgotten phenomenologists; critical analyses of so-called delusions, thought insertions and paranoia; reinterpretations of schizophrenia as an intersubjective disorder or situation, instead of as an ipseity disorder or a mental illness; reflections and self-reflections on what the basis or truth of the subject and her thinking is, and how this can be accessed by another subject, and more.
After these thoughts, these texts and papers, the conclusion should be clear, as expressed in the title: when we want to find out more about schizophrenic or psychotic existence, we cannot and should not be satisfied with lazy detached observations and general theorising in terms of only negative terms like lack, disorder, disfunctioning. And when we combine detailed empirical studies with thorough pheneomenological reflections, we find instead of a one-sided adaptation, a careful searching for a common ground – beyond adaptation and beyond the negative. 

Published december 2019. 69 pages

Price: 7.00.

Format: PDF

The book can be ordered here .

Donors of the Foundation Psychiatry and Philosophy receive this book for free, if they send us an email, info@psychiatrieenfilosofie.nl 

Donateurs van Stichting Psychiatrie en Filosofie krijgen het boek gratis, als ze ons (info@psychiatrieenfilosofie.nl ) een mail sturen.

Beyond adaptation, beyond the negative Phenomenological reflections on schizophrenic existence

Filosofie bij herstelondersteuning; opnieuw denken over geestelijke gezondheid

Herstel is een belangrijk en vernieuwend begrip in de geestelijke gezondheidszorg, dat zowel wordt omarmd door hulpverleners als patiënten. Met dit begrip wordt verwezen naar de manier waarop mensen na ernstige crises en ervaringen van ontwrichting zoeken naar een nieuwe persoonlijke balans. Hierbij gaat het niet enkel om medische genezing, maar evengoed om het zoeken naar nieuwe zin en betekenis en naar andere manieren om je tot jezelf, anderen en de wereld te verhouden.

In de filosofische teksten in deze uitgave voeden de auteurs ons denken over herstel en bespreken thema’s als zingeving, spiritualiteit, de betekenis van waanzin, lichamelijkheid, relationaliteit, ontwrichting en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen hierop. Met bijdragen van: Bert van den Bergh, Dienke Boertien, Joeri Calsius, Sanne van Driel, Age Niels Holstein, Wouter Kusters, Paul Moyaert, Henk Oosterling, Awee Prins, Rob Sips en Gerard Visser.


Verschijningsdatum: eind december 2018. 160 pagina's

Prijs: 22,95.

Het boek is hier te bestellen.

Hier kunt u de inleiding van het boek downloaden. Eén van de essays uit het boek is op 19 januari jl. in bekorte vorm in de Trouw verschenen, namelijk die van Awee Prins: "Een psychiatrisch patiënt wordt nooit meer de oude."


  


Treur!
In samenwerking met Tijdschrift Deviant hebben wij een boek uitgegeven, "Treur! Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie." De artikelen zijn bewerkingen van lezingen die werden gehouden op het symposium Treur!
Voor de sombere gemoedstoestand zijn allerlei termen in omloop: melancholie, treurigheid, neerslachtigheid.
In de psychiatrie belandt veel onder de noemer depressie. Over deze reductie tot het containerlabel depressie bestaat
onvrede binnen en buiten de psychiatrie. In deze bundel wordt achter het label gekeken: zijn individuele ervaringen niet veel
diverser dan aangenomen in het DSM-denken? Hoe onderscheidt depressie zich van rouw? Wat maakt dat mensen zich
eraan weten te ontworstelen? Met bijdragen van: Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek
PDF-versie, 10 euro
Papieren versie (incl. verzendkosten), 17,50
Bestel hier.

Weten vraagt meer dan weten
Wij hebben het samenwerkingsverband Babel ondersteund, en de uitgave van het boek "Weten vraagt meer dan meten" bij Amsterdam University Press, mede mogelijk gemaakt.
In verschillende maatschappelijke gebieden, zoals de psychiatrie, de zorg en het onderwijs, heerst een regime van maat en getal waarmee het persoonlijke verhaal uit het zicht raakt. In het boek worden verschillende domeinen bestreken waarin men met dezelfde problemen worstelt. Het bevat prikkelende interviews met nauw betrokkenen, waaronder Trudy Dehue, Paul Verhaeghe en Xandra Schutte. Zij vertellen waar en hoe het spaak loopt, maar ook hoe het anders kan. Hoe patronen ontstaan, hoe dwingend ze zijn en hoe zij daartegenin gaan. Of je nu patiënt bent of hulpverlener, werknemer of leidinggevende, of je nu schoolgaande kinderen hebt of kind van bejaarde ouders bent — de lezer komt te weten in welke systemen van denken en handelen wij leven, vaak ongemerkt en deels ongewild.
Prijs: 14,95 euro
Bestel hier.

Your content goes here...