Vrienden van de Stichting Psychiatrie en Filosofie

Op internet is vriendschap veelal gratis. Bij ons niet; bij ons kunt u donateur of 'vriend' worden vanaf 25 euro per jaar. Hiervoor ontvangt u enkele concrete voordelen:

  • u krijgt gratis onze digitale uitgaven, zoals het Treurboek.
  • u ontvangt minimaal 10% korting op symposia en activiteiten van de Stichting psychiatrie en filosofie.
  • u ontvangt extra nieuwsbrieven met informatie over het grensgebied psychiatrie en filosofie en onze activiteiten.
  • 10% korting (dat is, 75 euro) op denkvakanties in Frankrijk, meer info, zie hier.
De Vriendenclub - oftewel het donateurschap - kost 25 euro per jaar, te betalen via onze webwinkel. Indien u rechtstreeks wilt overmaken, kan dat ook naar: NL18FVLB0225465329, BIC: FVLBNL22. Uw bijdrage betekent voor ons financiĆ«le en geestelijke steun voor onze activiteiten en doeleinden.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@psychiatrieenfilosofie.nl.