(c) Huub Niessen: How normal can you be?
Filosofie & Waanzin
Filosofie van de Waanzin // Waanzin van de Filosofie
Symposium, 21 oktober 2016, Utrecht


In 2014 verschenen twee omvangrijke boeken:

- Filosofie van de waanzin van Wouter Kusters (Nederland).
- Der Wahnsinn der Philosophie van Daniel Strassberg (Zwitserland).

Beide boeken gaan over het nauwe verband tussen filosofie en waanzin. Filosofie zou waanzin als grens hebben, maar ook als basis, en vaak als onderwerp. Beide boeken wonnen een prijs, de Socratesbeker 2015, en de Missing-Link-prijs van het Psychoanalytisch Seminar in Zurich. Er zijn ook verschillen; Wouter Kusters is filosoof en 'ervaringsdeskundige', Daniel Strassberg is psychiater, psychoanalyticus en filosoof. En hoewel vele observaties, gedachtes en perspectieven overeenkomen in deze twee boeken, is de stijl en opbouw zeer verschillend.

In oktober vieren beide boeken dat ze een half lustrum in de wereld zijn. Aanleiding genoeg om Daniel Strassberg en Wouter Kusters uit te nodigen om hun werk te presenteren en met elkaar en het publiek te bespreken. In de ochtend geven beide een lezing over hun werk. In de middag volgen twee workshops, waarin beide filosofen aan de hand van vooraf rondgestuurde literatuur met de deelnemers nader ingaan op filosofie, waanzin en alles wat daaruit voortvloeit.

Voorbeschouwing van dit symposium door Mark Leegsma (hoofdredacteur i-filosofie)
Interview met Daniel Strassberg: 'Waanzin is geen probleem'.
Interview met Wouter Kusters 'you may look into my brain, but you will not find me'. (andere interviews en recensies, klik hier)

Programma:
10:00 Opening door Rob de Vries namens de Stichting psychiatrie en filosofie
10.10 - 11.00: Daniel Strassberg: Madness and Infinity (in het Engels)
In this talk Daniel Strassberg will explore a possible common denominator to the philosophical inquiry of madness throughout the ages. He will show that the concept of madness depicts the search for a truth beyond truth, for infinity beyond the boundaries of reason, in different ways. Daniel Strassberg will present some of these ways from Plato to Deleuze.

11.20 - 12.10: Wouter Kusters: Omtrekkende bewegingen. Het begin van het einde in filosofie en waanzin
In deze lezing zal Wouter Kusters iets van filosofie & iets van waanzin bespreken en tonen. Zijn voordracht zal een vierluik zijn, met vier aspecten: 1) imaginair-psychiatrisch 2) po√ętisch 3) narratief 4) paradoxaal-filosofische. Dit zal uitmonden in vier ferme stellingen over de relatie tussen filosofie en waanzin.
Thema's hierbij zullen zijn: de vermogens en onvermogens van taal & mens; de eeuwige paradoxen van her en der; de waanzinnige en filosofische worstelingen met concepten van tijd en tijdervaring; schellingiaanse contractie en expansie; de glijdende overgangen tussen zelfbeschrijving, zelfexpressie en zelfverlies, enzovoorts.
Naast deze filosofische hoogvliegerij, zal Kusters het aards-praktische niet schuwen en enkele filosofisch-waanzinnige onderwerpen bespreken zoals:
- de recent ontdekte 'reality neurons' (Langonaso et al., 2016),
- de verhouding tussen herstel, rebirthing & narrativiteit,
- het levensverhaal van een survivor van een Native American community,
- de expressief-fonetische effecten van psychotische perplexiteit en filosofische verbijstering. 

13.15 - 14.45: Workshop by Daniel Strassberg, chaired by Herro Kraan
In this workshop Daniel Strassberg will do a close-reading of some texts by Platon and Bruno in dialogue with the audience. Excerpts will be sent to the participants beforehand.

15.00 - 16.30: Workshop door Wouter Kusters, voorgezeten door Harry Kunneman
Wouter Kusters zal zijn artikel Filosofie en waanzin. Kristalreceptuur: naar een ommekeer van de natuurlijke levenshouding  presenteren, dat verscheen in Tijdschrift voor Filosofie, 78/2016, p. 3-31. Een Engelstalige versie hiervan verschijnt als "Philosophy and Madness. Radical Turns in the Natural Attitude to Life"  in Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 2016, 23.2". Beide versies zullen van tevoren naar de deelnemers worden toegestuurd en in deze workshop verder besproken en bediscussieerd. 

16.30 - 17.00: Forum, plenair gesprek.

Locatie:Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht

Dit symposium werd ondersteund door: