Wouter Gomperts: Het kwaad en het geperverteerde onbehagen in de samenleving
In Freuds boek Het onbehagen in de cultuur (1929) dwingt het beschavingsproces tot het afzien van agressieve en seksuele driftbevrediging. Het beschavingsproces legt mensen een druk op die tot onbehagen en neurose leidt. De neurose beschrijft Freud als het negatief van de perversie. Wat in de neurose wordt verdrongen, wordt in de perversie verheerlijkt en uitgeleefd. Als neurose een bijproduct is van het beschavingsproces, dan kan perversie iets verduidelijken van de-civilisatieprocessen.
In deze voordracht wordt verondersteld dat het geperverteerde onbehagen in de samenleving psychologische condities creƫert die massaal geweld kunnen faciliteren.


Wouter Gomperts is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is opleider en supervisor bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Hij doceert psychoanalyse aan de programmagroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en is werkzaam in de vrije praktijk. (zie verder 
hier).