WELKOM

De Stichting psychiatrie en filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

 

NIEUWS
  • Uitslag Van Helsdingenprijsvraag 2016 bekend!! Antoine Mooij, Jan de Vos, Alie Weerman, Zeno van Duppen, zie hier.
  • Herstel en filosofie. 15/9 en 24/11, Utrecht.
  • N.a.v. ons klimaatsymposium onderhouden we een themapagina over klimaatverandering en geestelijke gezondheid, hier.
 ...meer nieuws

 

Theorie en praktijk van de psychiatrie zijn de laatste decennia  sterk van karakter veranderd, door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de psychofarmacologische industrie en de voortschrijdende emancipatie en bewustwording van de psychiatrisch patiënt. De Stichting psychiatrie en filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen en hun maatschappelijke en filosofische betekenis bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia naar aanleiding van actuele vraagstukken op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.
 
 
 

AGENDA

  • Zaterdag 20, zondag 21 mei 2017: Annual meeting. Philosophical Perspectives on Critical Psychiatry, San Diego.
  • Vrijdag 9 juni 2017: Klimaatsymposium: Klimaatverandering en psychische gezondheid: wat te doen? Hogeschool Leiden.
  • 19 // 20 oktober 2017. The social pathologies of contemporary civilisation, Frankfurt, klik hier.
 ....Overige agenda