DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA
  • 22 februari: lezing door Age Niels Holstein: Grammatica van de geest. Tevens presentatie van zijn boek Een brandende aap,  Utrecht, zie hier
  • 2 maart: lezingen Herstel en Filosofie met Sanne van Driel en Henk Oosterling, Utrecht, zie hier
  • 9 maart: masterclass NVP 2018: Stemming en slaap bij psychose, zie hier
  • 15 maart: Congres 'Samen werken aan sociale inclusie', Nieuwegein, zie hier
  • 6 april: Dag van de Ervaringsdeskundige in Heiloo, thema 'Samen Doen', zie hier
  • ....Overige agenda