DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
  • Uitslag Van Helsdingenprijs bekend! Tine Moledijk + Rick Bellaar, zie hierUitreiking Van Helsdingenprijs vindt plaats op vrijdag 18 juni, om 15.00 online. U ontvangt de zoomlink als u ons een mail stuurt.
  • Leesclub. BeGeesterd houdt eens per maand een leesclub. Meer info, mail: info@psychiatrieenfilosofie.nl 
  • Video's van het Webinar Wanen II, nu beschikbaar, zie hier.
  • Online Symposia. Over Foucaults Bekentenissen van het vlees, Titus Brandsma Instituut, 21/5, 24/9, zie hier.
  • Moeder op Drift. Postpartumpsychose anders benaderdsymposium, vrijdag 28 mei 2021, zie hier.
  • Crazywise ConferentieHealing CommunitiesDonderdag 1 juli 2021, Landgoed Willibrordus, Heiloo.
  • Too Mad To Be True. International Conference on The Philosophy of Madness and The Madness of Philosophy, 2021, Ghent, see here.
  • Over rouw, melancholie en religie, lees: Huub Mous: Het virus van de melancholie, meer info hier.
  • ....Overige agenda