DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.


Uitslag Van Helsdingenprijsvraag bekend, kijk hier!

 

AGENDA
  • vrijdag 22 maart: Benefiet! Vijf jaar stichting Perceval - voor gekken, door gekken
  • vrijdag 29 maart: Crazywise Conferentie: "Natural Mental Health, an integrative approach", Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, zie hier.
  • woensdag 3 april, Crossing the Abyss, Seminar "Aanwezig zijn bij hen die een moment van geestelijke kwetsbaarheid doormaken", Leuven.
  • woensdag 10 april: Symposium 'Filosofie in de Psychiatrische Praktijk' aan de VU Amsterdam ter gelegenheid van de promotie van Alan Ralston. Voor meer info, zie hier.
  • vrijdag 17 mei, lezingenreeks Herstel en Filosofie, "Trage vragen, wijsheid en herstel", met Harry Kunneman en Leni Tas, Utrecht, zie hier.
  • zaterdag 31 augustus, workshop at the 21st International ISPS Conference "Intersubjectivity, urban life and psychosis: a phenomenological approach", Rotterdam, zie verder hier.
  • ....Overige agenda