DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA
  • 7 maart: Workshop 'Het Zelf in de psychiatrie', VU Universiteit, Amsterdam, zie hier
  • 14 maart 2019: Congres Behandeling van traumagerelateerde dissociatie, Ede.
  • 29 maart 2019: Crazywise Conferentie: "Natural Mental Health, an integrative approach", Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, zie hier.
  • 3-5 april 2019: Voorjaarscongres NvVP: "De psychiatrie van de toekomst", MECC Maastricht.
  • 28 augustus - 1 september 2019: 21e internationale ISPS-congres volgend jaar in Nederland: 'Stranger in the city - On the circular relationship between alienation and psychosis and the healing power of human reconnection', Rotterdam, zie verder hier.
  • ....Overige agenda