DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.


Uitslag Van Helsdingenprijsvraag bekend, kijk hier!

 

AGENDA
  • woensdag 5 juni, congres 'Existentie en zingeving in de GGZ (deel 2 - vervolg op eerder congres); over menselijk lijden, (on)macht, en professionaliteit, Utrecht, zie hier.
  • zaterdag 22 juni, symposium van het Colloquium Levensfilosofie (Universiteit Leiden) 'Rouw en Verdriet', met Ben Schomakers, Ria van den Brandt, Hans Gerding en Odette de Theije, Leiden, zie hier.
  • 28 augustus - 1 september: 21e internationale ISPS-congres in Nederland: 'Stranger in the city - On the circular relationship between alienation and psychosis and the healing power of human reconnection', Rotterdam, zie verder hier.
  • zaterdag 31 augustus, workshop at the 21st International ISPS Conference "Intersubjectivity, urban life and psychosis: a phenomenological approach", Rotterdam, zie verder hier.
  • ....Overige agenda