DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
Bijeenkomsten
 • Too Mad To Be True. International Conference on The Philosophy of Madness and The Madness of Philosophy, 23/9 and 24/9, Ghent (Belgium) and online, see here.
 • Online Symposium. Over Foucaults Bekentenissen van het vlees, Titus Brandsma Instituut, 24/9, zie hier.
 • 4e Singer symposium: 'De ontdekking van het heden - Zelfreflectie en de psyche', museum Singer Laren en online, 1/11. Dagvoorzitter: Alan Ralston. Meer info hier.
 • Twee webinars ter gelegenheid van 150-jarig bestaan NVvP, 18/11 en 24/11, met Andrew Scull en Owen Whooley, zie hier.
 • Cursus Psychopathologie en de verdringing van de filosofie II. Najaar 2021, zes colleges (fysiek + online), drie docenten over o.a. Giordano Bruno, Ludwig Klages, Peter Sloterdijk. Zie hier.

Algemeen
 • Video's van de uitreiking aan de winnaars van de Van Helsdingenprijs 2021 vindt u hier

 • Moeder op Drift - in Tekst en Beeld: download hier de PDF.

 • Research Participants Needed: The Transformative Potential of Psychosis

 • De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt publicaties op haar vakgebied. Zie hier voor de criteria voor subsidie.
 • Leesclub. BeGeesterd houdt eens per maand een leesclub. Meer info, mail: info@psychiatrieenfilosofie.nl

Media
 • Radio-interview met Alke Haarsma-Wisselink over (postpartum)psychose, zie hier.
 • Verslag in Deviant over de bijeenkomst van 'Moeder op drift'.
 • Boek, Frédéric Neyrat: Ontsnappen aan de verschrikking. Zie hier.
 • BoekDepressie is menselijk door Marc Calmeyn, meer info hier.
 • BoekOp de rand van het menselijke. Filosofisch-psychoanalytische impressies, meer info: hier.
 • Boek Leni Tas: Wijsheid in de waanzin, meer info en verkoop, zie hier.
 • ....Overige agenda