DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA
  • 13-15 september: Internationale conferentie: 'Time, the Body and the Other - Phenomenological and Psychopathological Approaches', Heidelberg, zie hier.
  • 15 september: Waanzin Festival: wetenschappers, kunstenaars en filosofen zien waarom er meer ruimte moet zijn voor het afwijkende. Stichting Psychiatrie & Filosofie verzorgt dit jaar samen met de organisatoren van dit festival onder meer een speciale masterclass (met NVvP-accreditatie), Utrecht, zie hier
  • 5 oktober: bijeenkomst Herstel en Filosofie met Paul Moyaert en Age Niels Holstein, Utrecht, meer informatie zie hier.
  • 9 november: 17e jaarlijkse bijeenkomst ISPS-United States: 'Life, Liberty and the Pursuit of Wholeness in Extreme States', Philadelphia, PA, zie verder hier.
  • Vooraankondiging: 28 augustus - 1 september 2019: 21e internationale ISPS-congres volgend jaar in Nederland: 'Stranger in the city - On the circular relationship between alienation and psychosis and the healing power of human reconnection', Rotterdam, zie verder hier.
  • ....Overige agenda