DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA/NIEUWS
  • Onlangs verschenen. Het tweede Handboek Psychiatrie en filosofie. Boom/de Tijdsstroom. Zie hier
  • 11 juni, Congres, Medicijnvrije behandelopties psychose, Amsterdam.
  • 10 - 12 juni, Terneuzen. Mens en Natuur. Lezingen en workshops over natuur en psychiatrie. Zie hier.
  • Donderdag 18 juni: Crazywise Conference, Healing Communities; Heiloo.
  • 1 september 2020: Deadline Van Helsdingenprijsvraag
  • Onlangs verschenen. Saskia Kalb: De schoonheid van angst, zie hier
  • Onlangs verschenen. Beyond adaptation, beyond the negative. Phenomenological reflections on schizophrenic existence. Zie hier.
  • ....Overige agenda