De Stichting Psychiatrie en Filosofie

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.


Dit jaar is er weer een nieuwe Van Helsdingenprijsvraag, op 1 september 2022 was de deadline voor inzenders. Iedereen die iets geschreven heeft op het grensvlak van psychiatrie en filosofie kan meedoen, zie hier.


De Stichting geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van psychiatrie en filosofie.  Meer informatie hierover vindt u hier.

Actueel
  • Launch event 'Renewing Phenomenological Psychopathology', 14 oktober 2022, University of Birmingham & Zoom, meer informatie zie hier. International Exchange Fellowship: zie hier.
  • Symposium '100 jaar filosofie & psychiatrie', 29 november 2022, de Brakke Grond, Amsterdam. Meer informatie vindt u hier
  • Voor onze website vertaalden we het in 2021 in The Lancet verschenen artikel van Jasper Feyaerts et al. "Over de realiteit van waanervaringen bij schizofrenie. Een kwalitatieve fenomenologische studie", zie hier
  • Blog Roy Dings op website Sociale Vraagstukken 'Om de rol van ervaringsdeskundigen in de GGZ af te bakenen zijn filosofen nodig', zie hier.
  • Egbert Tellegen schreef deze zomer 'De genezing door en van een electroshock kuur: een terugblik', zie hier.
  • Lees hier onze meest recente e-nieuwsbrief (september 2022).
Ik wil de e-mail nieuwsbrief ontvangen