DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA
  • Woensdag 19 februari 2020: Publiekslezing Louis Sass.  Op donderdag 20 februari 2020 ontvangt prof.dr. Louis Sass van de Rutgers University, New York, de Sartonmedaille van de Universiteit Gent (zie hier). De avond ervoor is er een publiekssymposium rond het werk van Louis Sass in het Gentse Museum Dr. Guislain. Meer informatie volgt spoedig, voor eventuele voor-aanmelding kunt u ons mailen, via: info@psychiatrieenfilosofie.nl
  • Acht vrijdagmiddagen in 2020: Ken Wilber studiegroep 'Een zoektocht naar bewustzijn', met Joeri Calsius, Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen, zie hier.
  • ....Overige agenda