DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
Stichting
 • Video's van het Webinar Moeder op Drift nu beschikbaar, zie hier.
 • De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt publicaties op haar vakgebied. Zie hier voor de criteria voor subsidie.
 • Leesclub. BeGeesterd houdt eens per maand een leesclub. Meer info, mail: info@psychiatrieenfilosofie.nl
Bijeenkomsten juni/juli
 • Uitslag Van Helsdingenprijs bekend! Tine Moledijk + Rick Bellaar, zie hierUitreiking Van Helsdingenprijs vindt plaats op vrijdag 18 juni, om 15.00 online. U ontvangt de zoomlink als u ons een mail stuurt.
 • Online Symposium De hokjes voorbij, stigma's rond psychische problematiek, vrijdag 18 juni, 12:30 - 17:00.
 • Crazywise ConferentieHealing Communities, Donderdag 1 juli 2021, Landgoed Willibrordus, Heiloo.
 • Webinar/boekpresentatie Frédéric Neyrat: Ontsnappen aan de verschrikking. Vrijdag 2 juli, 15-17. Zie hier 
Najaar
 • Online Symposium. Over Foucaults Bekentenissen van het vlees, Titus Brandsma Instituut, 24/9, zie hier.
 • Cursus Psychopathologie en de verdringing van de filosofie II. Zes colleges, drie docenten over o.a. Giordano Bruno, Ludwig Klages, Peter Sloterdijk. Zie hier.
 • Too Mad To Be True. International Conference on The Philosophy of Madness and The Madness of Philosophy, 2021, Ghent, see here.
Boeken
 • BoekDepressie is menselijk door Marc Calmeyn, meer info hier.
 • Over rouw, melancholie en religie, lees: Huub Mous: Het virus van de melancholie, meer info hier.
 • "De overtocht. Terugblikken op een psychose", door Berry Vorstenbosch, zie hier.
 • Frédéric Neyrat: Ontsnappen aan de verschrikking. Zie hier.
 • ....Overige agenda