De Stichting Psychiatrie en Filosofie

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.


Dit jaar is er weer een nieuwe Van Helsdingenprijsvraag, op 1 september 2022 is de deadline voor inzenders. Iedereen die iets geschreven heeft op het grensvlak van psychiatrie en filosofie kan meedoen, zie hier.


De Stichting geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van psychiatrie en filosofie.  Meer informatie hierover vindt u hier.

Actueel
  • Recensie door filosoof, geestelijk verzorger en docent Annette van der Elst over het boek 'We zijn God niet', van Myrrhe van Spronsen en Jim van Os, zie hier.
  • Beeldend kunstenaar Pleunie Franke heeft de bundel ‘Mijn geluksgetal is een zegen’ in eigen beheer uitgebracht: een gelimiteerde kunstenaarsuitgave over zin en waanzin, gevat in poëtische taal en kleurrijke beelden. Bestellen.
  • Lees hier onze e-nieuwsbrief van mei 2022
Ik wil de e-mail nieuwsbrief ontvangen