DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
  •  Art Brut Biënnale in Hengelo, september 2021. Littekenkunst, zie hier.
  • Online Symposia. Over Foucaults Bekentenissen van het vlees, Titus Brandsmainstituut, drie vrijdagen, 12/3, 21/5, 24/9, zie hier.
  • Webinar Leuven. Ethics of Distributing Psychotherapy chatbots to Refugees - Serife Tekin. 18 maart, 16-17.30, zie hier.
  • Webinar wanen II, 26 maart 2021, zie hier.
  • Moeder op Drift. Postpartumpsychose anders benaderdsymposium, vrijdag 28 mei 2021, zie hier.
  • Too Mad To Be True. International Conference on The Philosophy of Madness and The Madness of Philosophy, 2021, Ghent, see here.
  • Nieuw. James Ellis: A Methodology of Possession. Psychose, horror, of filosofie? Recensie, zie hier.
  • ....Overige agenda