DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
  • P.C. Kuiperwebinar, vrijdag 27 november, 15.00-16.30, Wanen voorbij overtuigingen, zie hier.
  • Nieuw. René Oto: Nachtspalk. Een filosofische Mexicoreis. Met Adorno en Badiou gaat de auteur verder waar Artaud werd tegengehouden: een proeve van zwarte dialectiek. Zie hier.
  • Nieuw. Het tweede Handboek Psychiatrie en filosofie. Boom/de Tijdsstroom. Zie hier. Kritische recensie, zie hier.
  • ....Overige agenda