DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied. Daarnaast organiseert de Stichting lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

 

AGENDA
  • 23 maart: 'Being Ecological', lezing door filosoof Timothy Morton, Radboud Universiteit Nijmegen, zie hier.
  • 30 maart: Nacht van de Filosofie, thema 'De Verbeelding', OBA, Amsterdam, zie hier
  • 3 april: symposium 'Rituele betekenissen: over de veranderingen van ritueel in deze tijd', Universiteit van Humanistiek, Utrecht, zie hier.
  • 6 april: Dag van de Ervaringsdeskundige in Heiloo, thema 'Samen Doen', zie hier
  • 13 april: wijsgerig festival DRIFT: 'Buitenstebinnen', met o.a. sprekers  Jean-luc Nancy, Nina Power, Judith Balso and Daniel Cohnitz, LAB 111, Amsterdam, zie hier
  • 21 april: symposium 'Jung vandaag, met een blik naar morgen', met sprekers Bas Heijne, Roger Burggraeve en Tjeu van den Berk, de Nieuwe Liefde, Amsterdam, zie hier.
  • 18 mei: Herstel en Filosofie met Rob Sips en Wouter Kusters, zie hier
  • ....Overige agenda