DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.

AGENDA/NIEUWS
  • Vacature Hoogleraar Psychiatrie en Filosofie. De EUR zoekt een bijzonder hoogleraar met expertise op het grensvlak van psychiatrie en filosofie.  Uitgebreide vacaturebeschrijving en meer informatie, zie hier.
  • Philosophy between Inspiration and Ecstacy. Book launch/webinar by Rico Sneller. See here.
  • Moeder op Drift, symposium, vrijdag 28 mei 2021. Post partumpsychose anders bekeken, zie hier.
  • P.C. Kuiperwebinar, wordt vervolgd eind maart 2021, zie hier.
  • Too Mad To Be True. International Conference on The Philosophy of Madness and The Madness of Philosophy, 2021, Ghent, see here.
  • Nieuw. James Ellis: A Methodology of Possession. Psychose, horror, of filosofie? Recensie, zie hier.
  • ....Overige agenda