DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.
De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt publicaties op haar vakgebied. Zie hier de criteria voor subsidie.
U kunt ook donateur worden van de Stichting, bekijk hier de voordelen

AGENDA/NIEUWS
  • Voorstelling 'Anderhoofd': operavoorstelling over de zin van de waanzin, met en over spelers die leven met een psychose, door Opera Theater Amsterdam, najaar 2021, voor meer informatie en speellijst zie hier.
  • 4e Singer symposium: 'De ontdekking van het heden - Zelfreflectie en de psyche', museum Singer Laren en online, 1/11. Dagvoorzitter: Alan Ralston. Meer info hier.
  • Online dialoog 'Ervaren deskundigen' in GGz-onderzoek, 8/11 om 20:00 uur, met dr. Nev Jones, Rob Sips en Alke Haarsma-Wisselink. Voor meer informatie, zie hier de flyers: Nederlands en Engels
  • 150 jaar psychiatrie in nieuw perspectief - twee webinars ter gelegenheid van het jubileum van de NVvP, 18/11 en 24/11 van 20:00 uur tot uiterlijk 21:30 uur, met Andrew Scull en Owen Whooley, zie hier.
  • Cursus Psychopathologie en de verdringing van de filosofie II. Najaar 2021, zes colleges (fysiek + online), drie docenten over o.a. Giordano Bruno, Ludwig Klages, Peter Sloterdijk. Zie hier.
  • Onlangs verschenen boek: 'Waarom een psychose niet zo gek is - Het verhaal achter hoop en herstel', door Stijn Vanheule, zie hier.

Ik wil de e-mail nieuwsbrief ontvangen