Artikelen

Over de realiteit van waanervaringen bij schizofrenie. Een kwalitatieve fenomenologische studie - door Jasper Feyaerts, Wouter Kusters, Zeno van Duppen, Stijn Vanheule, Inez Myin-Germeys en Louis Sass

Dit artikel verscheen eerder in het Engels in de Lancet, zie hier.

Waanideeën bij schizofrenie worden vaak opgevat als foute gedachten en overtuigingen over de dagelijkse realiteit. Cognitieve verklaringen doen echter zelden recht aan de geleefde ervaring. Dit artikel doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar hoe de werkelijkheid wordt ervaren door 18 geïnterviewden met een klinische schizofrenie-spectrumdiagnose. Gevonden werd dat waanideeën vaak ingebed zijn in brede veranderingen van de basale realiteitservaring, waarbij quasi-onuitsprekelijke atmosferische en ontologische kwaliteiten betrokken zijn die het gewoonlijke, vanzelfsprekende gevoel van de wereld als ondubbelzinnig echt, volledig aanwezig en gedeeld met anderen ondermijnen. Waanvoorstellingen van de realiteit kunnen op verschillende manieren verschillen van de standaardrealiteit en deelnemers zijn zich vaak bewust van het onderscheid tussen waanvoorstellingen en standaardwerkelijkheid. De waanervaringen kunnen een blijvende waarde en betekenis hebben die niet volledig wordt verklaard en begrepen binnen een strikt medisch perspectief. Voor het artikel klik hier (PDF).

Morele verwondingen: Naar een interdisciplinaire benadering van psychische problematiek onder militairen - door Tine Molendijk

In dit artikel onderzoekt de auteur, aan de hand van interviews en verhalen van Nederlandse (ex-)militairen het begrip morele verwonding (moral injury). Hiermee analyseert en belicht ze morele dimensies van militaire gezondheidsproblematiek die het engere begrip van de post-traumatische stressstoornis te buiten gaan. Met het proefschrift waar dit artikel op is gebaseerd won Tine Molendijk de Van Helsdingenprijs 2020/2021. Het artikel (PDF) kunt u hier lezen.