De Van Helsdingenprijsvraag 2022


De Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan het beste werk - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Iedereen die iets geschreven heeft op dit grensgebied kan werk voor de prijsvraag inzenden. Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor de auteur en er wordt geen thema vastgesteld. Voor deze prijs stellen we 10.000 euro beschikbaar. (Op 1 september 2022 was de deadline, de jury buigt zich nu over de inzendingen.)


De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. 

De enige voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 september 2020, er is geen bovengrens aan het aantal woorden en er is geen specifiek thema. 


De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:


- De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
- De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
- De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
- De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
- De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
- Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.


Inschrijfgeld voor de prijsvraag is 15 euro. Na inschrijving ontvangt u de bundel 'Impressies uit het grensgebied van psychiatrie en filosofie', zie onderaan deze webpagina. 


Als u mee wilt doen met de prijsvraag, of informatie hierover wilt, stuurt u een mail naar info@psychiatrieenfilosofie.nl. U ontvangt dan nadere informatie over de verdere gang van zaken. Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling. 


Jury

Jasper Feyaerts, psycholoog, filosoof, Universiteit Gent
Sanneke de Haan, filosoof, onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Kristien Hens, bio-ethicus, filosoof, Universiteit Antwerpen
Wouter Kusters, filosoof, taalwetenschapper, Schoonhoven
Evert van Leeuwen, medisch ethicus, filosoof, Nijmegen
Heleen Pott, filosoof, Amsterdam
Alan Ralston, psychiater, filosoof, Utrecht
Bram de Ridder, psychiater, socioloog, Amsterdam
Alie Weerman, psycholoog, lector GGZ en samenleving, Zwolle

Uitslagen prijsvragen

Prijsvraag 2020 (Winnaar: Tine Molendijk // aanmoedigingsprijs: Rick Bellaar)

Eerdere prijsvragen


Impressies uit het grensgebied van psychiatrie en filosofie - Acht essays van de Van Helsdingenprijsvraag 2020-2021

Voor deze bundel hebben wij met zorg acht artikelen geselecteerd van auteurs die meededen aan de Van Helsdingenprijsvraag van 2020-2021. Hiermee willen we u laten zien met wat voor soort inzendingen men aan de prijsvraag meedoet. Deze artikelen tonen de grote verscheidenheid aan benaderingen op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. 
Met bijdragen van: Rick Bellaar, Marc Calmeyn, Tine Molendijk, Huub Mous, Karlijn Roex, Rico Sneller, Jan de Vos en Rosalie de Wildt. 

De prijs van het boek is 15 euro, u kunt het boek hier bestellen. Als u meteen donateur wordt van de Stichting, is de bundel bij uw lidmaatschap inbegrepen. Informatie over donateurschap kunt u hier vinden.