De Van Helsdingenprijs


De Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan het beste werk - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Iedereen die iets geschreven heeft op dit grensgebied kan werk voor de prijsvraag inzenden.


Er zijn twee soorten Van Helsdingenprijzen, die we om het jaar uitreiken:

- de Grote Van Helsdingenprijsvraag. Hierbij zijn er geen leeftijdsgrenzen voor de auteur en is er geen thema. Voor deze prijs stellen we 10.000 euro beschikbaar.

- de Kleine Van Helsdingenprijsvraag. Hierbij zijn de inzenders onder de dertig, en verwachten we van de inzendingen dat ze betrekking hebben op een door ons vastgesteld thema, binnen een vastgesteld aantal woorden. 


In 2016 hielden we een grote prijsvraag. in 2017 hielden we een kleine prijsvraag, maar omdat er te weinig inzendingen waren, hebben we deze prijsvraag verder niet door laten gaan. In 2018 staat weer de grote prijsvraag op het programma.


Verdere voorwaarden bij de prijsvraag

De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. 

De enige voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor een door de jury vast te stellen datum.

Bij de Grote Prijs is er geen bovengrens aan het aantal woorden en er is geen specifiek thema. 

Bij de Kleine Prijs stellen we dus nog nadere voorwaarden omtrent omvang van het werk, leeftijd van de auteur, en bepaling tot een thema.


De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:

- De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
- De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
- De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
- De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
- De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
- Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

Informatie over eerdere rondes van onze prijsvraag is te verkrijgen via deze pagina
Nadere informatie kunt u ook verkrijgen door ons een e-mail te sturen op: info@psychiatrieenfilosofie.nl
Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling. Wel maken wij een lijst met auteurs en de titels van hun inzendingen bekend.