De Van Helsdingenprijsvraag


Van Helsdingenprijsvraag 2024: deadline 1 september

De Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan het beste werk - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Iedereen die iets geschreven heeft op dit grensgebied kan vóór 1 september werk voor de prijsvraag inzenden. Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor de auteur en er wordt geen thema vastgesteld. Voor deze prijs stellen we 10.000 euro beschikbaar. Inschrijfgeld voor de prijsvraag is 10 euro.


In het reglement staan de formele regels voor deelname beschreven.
Met dit inschrijfformulier kunt u zich inschrijven.
In deze webwinkel kunt u de 10 euro inschrijvingskosten betalen.

Mocht u hierover een vraag hebben, mailt u ons dan via info@psychiatrieenfilosofie.nl.  

Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling.


De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. 

De enige voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 september 2022, er is geen bovengrens aan het aantal woorden en er is geen specifiek thema. 


De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:


- De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
- De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
- De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
- De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
- De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
- Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.


Jury

Alan Ralston - psychiater en filosoof
Fleur Jongepier - filosoof en schrijver
Frits Milders - psychiater
Herro Kraan - psychiater
Jasper Feyaerts - psycholoog en filosoof
Liesbet de Kock - filosoof en psycholoog
Ludi van Bouwel - psychiater en psychoanalyticus
Tilly Cordia - psychiater
Wouter Kusters - filosoof en taalwetenschapper

Uitslagen prijsvragen

Prijsvraag 2022 (Winnaar: Berry Vorstenbosch)

Eerdere prijsvragen


Impressies uit het grensgebied van psychiatrie en filosofie - Acht essays van de Van Helsdingenprijsvraag 2020-2021

Voor deze bundel hebben wij met zorg acht artikelen geselecteerd van auteurs die meededen aan de Van Helsdingenprijsvraag van 2020-2021. Hiermee willen we u laten zien met wat voor soort inzendingen men aan de prijsvraag meedoet. Deze artikelen tonen de grote verscheidenheid aan benaderingen op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. 
Met bijdragen van: Rick Bellaar, Marc Calmeyn, Tine Molendijk, Huub Mous, Karlijn Roex, Rico Sneller, Jan de Vos en Rosalie de Wildt. 

De prijs van het boek is 15 euro, u kunt het boek hier bestellen