Winnaar Van Helsdingenprijs 2022: Berry Vorstenbosch

De jury van de Van Helsdingenprijsvraag heeft besloten om de prijs van 10.000 euro toe te kennen aan Berry Vorstenbosch voor zijn prachtige boek 'De overtocht. Filosofische blik op een psychose.'  

In totaal waren er 27 inzendingen, veelal van hoog niveau. In de laatste fase van de prijsvraag stonden er, naast Berry Vorstenbosch, nog drie andere kandidaten op de shortlist, namelijk Paul Moyaert met 'De doodsdrift revisited. Een breuklijn tussen Freud en Deleuze', Stijn Vanheule met 'Waarom een psychose niet zo gek is' en Michel Thys met 'Op de rand van het menselijke'Filosofisch-psychoanalytische impressies'.

De uitreiking van de prijs vond plaats tijdens het themaweekend op 9 en 10 september 2023 over trauma en waarheid aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Lees hier de laudatio die voorgedragen werd door jurylid Jasper Feyaerts. De dankwoorden van Berry Vorstenbosch kunt u hier lezen.

De Van Helsdingenprijs

De Van Helsdingenprijs kennen wij toe aan het beste werk - boek, artikel(en) of manuscript - op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Iedereen die iets geschreven heeft op dit grensgebied kan werk voor de prijsvraag inzenden. Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor de auteur en er wordt geen thema vastgesteld. Voor deze prijs stellen we 10.000 euro beschikbaar. 

De enige voorwaarde die wij stellen aan de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs. 

De enige voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 september 2020, er is geen bovengrens aan het aantal woorden en er is geen specifiek thema. 

De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:


- De ingezonden tekst moet vernieuwend en origineel zijn en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
- De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere artikelen is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
- De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
- De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van onderzoeksmateriaal en gebruikte bronnen en geldige en heldere argumentatie.
- De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een gemiddeld wetenschappelijke publicatie.
- Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

Jury

Jasper Feyaerts, psycholoog, filosoof, Universiteit Gent
Sanneke de Haan, filosoof, onderzoeker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Kristien Hens, bio-ethicus, filosoof, Universiteit Antwerpen
Wouter Kusters, filosoof, taalwetenschapper, Schoonhoven
Evert van Leeuwen, medisch ethicus, filosoof, Nijmegen
Heleen Pott, filosoof, Amsterdam
Alan Ralston, psychiater, filosoof, Utrecht
Bram de Ridder, psychiater, socioloog, Amsterdam
Alie Weerman, psycholoog, lector GGZ en samenleving, Zwolle