Online cursus fenomenologische psychopathologie

Online cursus, primair bedoeld voor Aios psychiatrie en beginnende psychiaters in Nederland en Vlaanderen. Twaalf bijeenkomsten op dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur. Van 17 oktober 2023 tot 2 april 2024.  

De fenomenologische benadering propageert een zo onbevooroordeeld mogelijk onderzoek van de fenomenen – de ‘verschijnselen’ - en richt zich op de integrale belevingswereld van de patiënt, zonder deze voor te sorteren in psychopathologische categorieën. De moderne fenomenologische benadering grijpt terug naar de grondleggers van de psychiatrie, zoals Karl Jaspers en Ludwig Binswanger, en genereert in co-creatie met de patiënt verrassend nieuwe beschrijvingen van psychopathologische problematiek. In deze cursus is Frits Milders (oud opleider psychiatrie Lentis Groningen) bij elke bijeenkomst gastheer. Vóór elke bijeenkomst krijgt de cursist een relevante tekst toegestuurd. De structuur van de bijeenkomsten is:  drie kwartier voordracht en discussie tussen docenten en een kwartier voor vragen en gesprek met de deelnemers.

  • Prijs: 120 euro
  • Deelnemers en aanmelden: deze cursus is primair bedoeld voor AIOS psychiatrie en voor beginnende psychiaters in Nederland en Vlaanderen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar  info@psychiatrieenfilosofie.nl met daarin vermeld, uw naam, uw opleider, en de plaats waar u wordt opgeleid. Of als u een beginnende psychiater bent: de plek waar u uw opleiding heeft gevolgd, waar u nu werkzaam bent en sinds wanneer.
  • Een beperkt aantal plaatsen is gereserveerd voor overige geïnteresseerden, deze zijn ondertussen vol. U kunt zich via info@psychiatrieenfilosofie.nl aanmelden voor de wachtlijst.
  • Voor verdere info over de data van de online bijeenkomsten, de inhoud en de docenten, zie hier.
  • Accreditatie voor psychiaters wordt aangevraagd.
  • Deze cursus is mogelijk gemaakt door de Stichting Psychiatrie en Filosofie.