Online cursus fenomenologische psychopathologie

Online cursus, primair bedoeld voor Aios psychiatrie en beginnende psychiaters in Nederland en Vlaanderen. Twaalf bijeenkomsten op dinsdagavonden van 20.00 – 21.00 uur. Van 17 oktober 2023 tot 2 april 2024.  

De fenomenologische benadering propageert een zo onbevooroordeeld mogelijk onderzoek van de fenomenen – de ‘verschijnselen’ - en richt zich op de integrale belevingswereld van de patiënt, zonder deze voor te sorteren in psychopathologische categorieën. De moderne fenomenologische benadering grijpt terug naar de grondleggers van de psychiatrie, zoals Karl Jaspers en Ludwig Binswanger, en genereert in co-creatie met de patiënt verrassend nieuwe beschrijvingen van psychopathologische problematiek. In deze cursus was Frits Milders (oud opleider psychiatrie Lentis Groningen) bij elke bijeenkomst gastheer. Vóór elke bijeenkomst kreeg de cursist een relevante tekst toegestuurd. De structuur van de bijeenkomsten was:  drie kwartier voordracht en discussie tussen docenten en een kwartier voor vragen en gesprek met de deelnemers.

  • Prijs: 120 euro
  • Deelnemers: deze cursus was primair bedoeld voor AIOS psychiatrie en voor beginnende psychiaters in Nederland en Vlaanderen. 
  • Voor verdere info over de data van de online bijeenkomsten, de inhoud en de docenten, zie hier.
  • Accreditatie voor psychiaters werd toegekend (12 punten).
  • Deze cursus werd mogelijk gemaakt door de Stichting Psychiatrie en Filosofie.