Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Psychiatrie en Filosofie is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Em. prof. dr. Evert van Leeuwen, filosoof, ethicus, Nijmegen
  • Secretaris: Em. prof. dr. Heleen Pott, filosoof, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Penningmeester: Dr. Herro Kraan, psychiater, Maastricht
Overige bestuursleden:
  • Dr. Alan Ralston, psychiater en filosoof, Haarlem
  • Dr. Zeno van Duppen, psychiater en filosoof, Leuven
  • Drs. Bram de Ridder, psychiater en socioloog, Amsterdam
  • Dr. Josephine Lenssen, psychiater en filosoof, Zwolle