DE STICHTING

De Stichting Psychiatrie en Filosofie is in 1988 opgericht door wijlen psychiater René van Helsdingen. Haar doel is om het onderzoek in het grensgebied van psychiatrie en filosofie te bevorderen.

De psychiatrie is de laatste decennia  sterk van karakter veranderd door de opkomst van de neurobiologie, de impact van de farmaceutische industrie en de emancipatie van de psychiatrisch patiënt. De Stichting Psychiatrie en Filosofie wil een kritische uitwisseling van gedachten over deze veranderingen bevorderen. Ze doet dat door het uitreiken van de Van Helsdingenprijs voor het intellectueel meest stimulerende werk over het aandachtsgebied, en het organiseren van lezingen en symposia op het raakvlak van psychiatrie en filosofie.
De Stichting Psychiatrie en Filosofie ondersteunt publicaties op haar vakgebied. Zie hier de criteria voor subsidie.
U kunt ook donateur worden van de Stichting, bekijk hier de voordelen

AGENDA/NIEUWS
  • Onlangs verschenen boeken:
    - 'Waarom een psychose niet zo gek is - Het verhaal achter hoop en herstel',  door Stijn Vanheule, zie hier
    - 'Ik Dwang - Genezen van een obsessief-compulsieve stoornis', door Erwin Roebroeks, zie hier.


Ik wil de e-mail nieuwsbrief ontvangen