Lezingenreeks Herstel en Filosofie

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseerden van 2017 tot in 2019 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek keken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip 'herstel'.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod, temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.

Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rond de vraag: wat is de mens? In de lezingenreeks Herstel en Filosofie bediscussiëren we de dominante, medische benadering en proberen we spiritualiteit te integreren in het denken over psychisch leed en de ggz.

Bijeenkomsten lezingenreeks Herstel en Filosofie:

Bezinning en Bezonnenheid, 1 november 2019
Over mindfulness en open dialoog, met Anne Speckens en Kwok Wong.

Trage vragen, wijsheid en herstel, 17 mei 2019
Met Leni Tas en Harry Kunneman.

De betekenis van schizofrenie en herstel, 5 oktober 2018
Met Paul Moyaert en Age Niels Holstein

Niveaus van herstel na psychose, 18 mei 2018
Met Rob Sips, geïnterviewd door Wouter Kusters

Herstel van een andere orde, 2 maart 2018
Met Sanne van Driel en Henk Oosterling

Het onwillige lichaam, 24 november 2017
Met Bert van den Bergh en Joeri Calsius

De dimensie van de ziel, 15 september 2017
Met Dienke Boertien en Gerard Visser

Open ruimte, zin en betekenis, 21 april 2017
Met Awee Prins en Wouter Kusters