Open call

1)Jaarlijks stelt de Stichting Psychiatrie en Filosofie een bedrag vast om projecten op het doelgebied van de Stichting financieel te ondersteunen.  Deze projecten kunnen o.a. zijn:  symposia, lezingen, evenementen, boekpublicaties, discussies, podcasts. Of een aanvraag telt als project beslist het bestuur.

2)Per project is er maximaal 5.000 euro beschikbaar.

3)Aanvragen voor ondersteuning kunnen plaatsvinden als het gaat om ideële initiatieven op het gebied van psychiatrie en filosofie die:
-In Nederland of Vlaanderen plaatsvinden en bij voorkeur Nederlandstalig zijn 
-Zonder externe ondersteuning niet georganiseerd kunnen worden. 

4)De aanvraag dient te worden gedaan via een aanvraagformulier dat op de website kan worden gedownload. Dit aanvraagformulier moet digitaal worden verstuurd aan de projectmanager van de stichting Psychiatrie en Filosofie.

5)De aanvraag dient te voldoen aan de projectcriteria die via de website kunnen worden gedownload. Indien de aanvraag niet voldoet aan de genoemde criteria wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 

6)Vier maal per jaar beslist het bestuur over de subsidieaanvragen:
-Aanvragen gedaan voor 1 februari worden tijdens de bestuursvergadering in maart behandeld; 
-Aanvragen gedaan voor 1 mei worden tijdens de bestuursvergadering in juni behandeld
-Aanvragen gedaan voor 1 augustus worden tijdens de bestuursvergadering in september behandeld. 
-Aanvragen gedaan voor 1 november worden tijdens de bestuursvergadering in december behandeld

Over de beslissing van het bestuur met betrekking tot de aanvraag wordt niet gecorrespondeerd.

7)Na afloop van de subsidieperiode schrijft de aanvrager een verantwoording waarin duidelijk wordt hoe de subsidie is ingezet en wat het eindresultaat was. 

8)Wanneer achteraf blijkt dat het subsidiegeld zonder overleg is besteed aan andere dan de in de aanvraag omschreven doelen, heeft het bestuur van de stichting Psychiatrie en Filosofie de bevoegdheid de financiële ondersteuning terug te vorderen. 

Het aanvraagformulier voor een subsidieaanvraag, evenals de projectbeoordelingscriteria, vindt u hieronder.