Van Helsdingenprijs 2018

Er zijn twee soorten Van Helsdingenprijzen, een grote en een kleine, die we om het jaar uitreiken (zie verder hier). Dit jaar, in 2018 staat weer de grote prijsvraag op het programma. Deze Van Helsdingenprijs - genoemd naar de oprichter van de Stichting Psychiatrie en Filosofie, wijlen dr. René van Helsdingen - kennen wij toe aan werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. Het prijzengeld bedraagt 10.000 euro.


De inzendingstermijn van 2018 is gesloten (1 september). We hebben 32 inzendingen ontvangen van zeer uiteenlopende aard, die de jury op dit moment grondig bestudeert. Zodra we meer weten, krijgen de inzenders bericht.


Voorwaarden voor deelname

 • De voorwaarde die wij stellen aan de persoon van de deelnemer is dat hij/zij verbonden is met het Nederlandstalige cultuurgebied. Hij/zij moet in staat zijn om in het Nederlands een presentatie te houden over de inzending bij de uitreiking van de prijs.
 • De eerste voorwaarde die wij stellen aan het werk is dat het nog niet gepubliceerd is in enigerlei vorm voor 1 september 2016.
 • De uiterste inzendingsdatum was 1 september 2018.
 • Het ingezonden werk dient betrekking te hebben op het grensgebied van psychiatrie en filosofie.


De criteria waarlangs we de inzendingen beoordelen zijn de volgende:

 • De ingezonden tekst moet streven naar vernieuwing en originaliteit en dient ingebed te zijn in eerder gedachtegoed en literatuur uit de psychiatrie en filosofie.
 • De ingezonden tekst moet samenhang vertonen. Inzending van meerdere teksten is mogelijk, mits deze onderling samenhangend en relevant zijn.
 • De prijs gaat niet naar de meest literaire inzending, desalniettemin waarderen we helderheid, doorzichtigheid en een pakkende stijl.
 • De prijs gaat niet naar de meest wetenschappelijke inzending, desalniettemin moet aan basale algemeen wetenschappelijke eisen zijn voldaan, zoals controleerbaarheid van bronnen en geldige en heldere argumentatie.
 • De prijs gaat niet naar de meest filosofische inzending, desalniettemin verwachten we bij de auteurs enige bekendheid met relevante filosofische discussies en standpunten en meer diepgang en reflectie dan in een wetenschappelijk artikel.
 • Ten slotte gaat de prijs ook niet naar de meest psychiatrische inzending, desalniettemin dient de ingezonden tekst niet enkel een filosofisch-theoretische exercitie te zijn, maar te raken aan enigerlei vorm van psychiatrische praktijk.

Informatie over eerdere rondes van onze prijsvraag is te verkrijgen via deze pagina.

Nadere informatie kunt u verkrijgen door ons een e-mail te sturen op: info@psychiatrieenfilosofie.nl

Ingezonden werk wordt vertrouwelijk behandeld, evenals onze beoordeling. Wel maken wij een lijst met auteurs en de titels van hun inzendingen bekend.


Samenstelling jury Van Helsdingenprijsvraag 2018

 • Dr. Hans Alma, psycholoog en godsdienstwetenschapper, Antwerpen.
 • Dr. Zeno van Duppen, psychiater in opleiding, filosoof, en eerder prijswinnaar Van Helsdingenprijs, Leuven.
 • Dr. Kristien Hens, bioethicus, Antwerpen.
 • Dr. Wouter Kusters, jurycoordinator, bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie, filosoof en schrijver, en eerder prijswinnaar Van Helsdingenprijs, Schoonhoven.
 • Dr. Evert van Leeuwen, bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie, emeritus hoogleraar medische ethiek, Nijmegen.
 • Drs. Alan Ralston, bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie, psychiater en filosoof, en eerder prijswinnaar Van Helsdingenprijs, Haarlem.
 • Dr. Jaap Ubbels, psychoanalyticus, psychiater en filosoof, Leiden.
 • Drs. Rob de Vries, bestuurslid Stichting Psychiatrie en Filosofie, gepensioneerd psychiater en filosoof, Amstelveen.