Filosofie bij Herstelondersteuning - Opnieuw denken over geestelijke gezondheid

Herstel is een belangrijk en vernieuwend begrip in de geestelijke gezondheidszorg, dat zowel wordt omarmd door hulpverleners als patiënten. Met dit begrip wordt verwezen naar de manier waarop mensen na ernstige crises zoeken naar een nieuwe persoonlijke balans. Hierbij gaat het niet enkel om medische genezing, maar ook om het zoeken naar nieuwe zin en betekenis  en andere manieren om je tot jezelf, anderen en de wereld te verhouden. De auteurs in deze bundel voeden ons denken over herstel en bespreken thema’s als zingeving, spiritualiteit, de betekenis van waanzin, lichamelijkheid, ontwrichting en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen hierop. Met bijdragen van: Bert van den Bergh, Dienke Boertien, Joeri Calsius, Sanne van Driel, Age Niels Holstein, Wouter Kusters, Paul Moyaert, Henk Oosterling, Awee Prins, Rob Sips en Gerard Visser.

Verschenen in 2018. 160 pagina's. Prijs: 22,95. Bestellen: dit boekje is helaas niet meer leverbaar.
Hier kunt u de inleiding van het boek downloaden. Het essay van Awee Prins verscheen in bekorte vorm in de Trouw:"Een psychiatrisch patiënt wordt nooit meer de oude."