Treur! - Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie

Voor de sombere gemoedstoestand zijn veel termen in omloop: melancholie, treurigheid, neerslachtigheid. In de psychiatrie belandt veel onder de noemer depressie. Over deze reductie tot het containerlabel depressie bestaat onvrede binnen en buiten de psychiatrie. In deze bundel wordt achter het label gekeken: zijn individuele ervaringen niet veel diverser dan aangenomen in het DSM-denken? Hoe onderscheidt depressie zich van rouw? Wat maakt dat mensen zich eraan weten te ontworstelen? Met bijdragen van: Julie Boonekamp, Elske Bos, Maarten van Buuren, Awee Prins, Matthew Ratcliffe en Jette Westerbeek.

Wilt u dit boekje bestellen (PDF of papieren versie), stuur dan een e-mail naar info@stichtingpsychiatrieenfilosofie.nl.