Symposia van de Stichting Psychiatrie en Filosofie

Sinds 1988 houden wij bijeenkomsten, kleine conferenties en symposia, over uiteenlopende thema's op het grensgebied van psychiatrie en filosofie. De doelgroepen van onze bijeenkomsten zijn allereerst hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, en met name psychiaters, die zoeken naar verdieping en reflectie op hun vak, hun denken en handelen. Daarnaast bestaat ons publiek uit mensen met veel verschillende achtergronden, die alle op een of andere manier geinteresseerd zijn in de complexiteit, grenzen en mogelijkheden van de menselijke geest, en de menselijke conditie in een sociale en culturele samenhang.

Doorgaans worden onze symposia geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Wanneer u of uw organisatie een bijeenkomst op dit terrein met ons zou willen organiseren, kunt u contact met ons opnemen.