Contact
Wij kunnen u behulpzaam zijn met het organiseren en geven van lezingen, workshops of consulten op het gebied van psychiatrie en filosofie. Hiervoor - en voor andere vragen en opmerkingen - kunt u contact opnemen met ons via: info@psychiatrieenfilosofie.nl.


Bezoekadres:

Stichting Psychiatrie en Filosofie

Jaap Bijzerweg 19

3446 CR Woerden

tel: 00-31-(0)348 760 656


Bestuur:
Het bestuur van de Stichting Psychiatrie en Filosofie is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Em. prof. dr. Evert van Leeuwen, filosoof, ethicus, Nijmegen.
Secretaris: Dr. Wouter Kusters, filosoof, schrijver, taalwetenschapper, Schoonhoven.
Penningmeester: Dr. Herro Kraan, psychiater, Maastricht.
Overige bestuursleden:
Em. prof. dr. Christien Brinkgreve, socioloog, Amsterdam.
Em. prof. dr. Heleen Pott, filosoof, Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Alan Ralston, psychiater en filosoof, Haarlem.
KvK-nummer: 41193792

Nieuwsbrief:
Ongeveer één keer per maand sturen we een gratis nieuwsbrief rond, met informatie over bijeenkomsten en nieuws op het gebied van psychiatrie en filosofie. Voorbeeld van onze nieuwsbrief, klik hier.
Wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, stuurt u dan een email naar ons emailadres, of klik hier:

Ik wil de Nieuwsbrief ontvangen

De Stichting psychiatrie en filosofie is ook actief op social media, op facebook, twitter en LinkedIn, zie hier:

Donateurschap:
U kunt donateur (vriend) worden van de Stichting Psychiatrie en Filosofie, en lid worden van de "Vrienden van de Stichting Psychiatrie en Filosofie." Voor meer info, klik hier:

Ik wil vrienden worden