Herstel en ervaringsdeskundigheid

Lezingenreeks Herstel en Filosofie

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseerden van 2017 tot in 2019 lezingen rond het thema 'Herstel en Filosofie'. Vanuit een filosofische invalshoek keken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip 'herstel'. Er zijn acht bijeenkomsten geweest rond deze lezingenreeks. Meer informatie hierover vindt u hier. In 2018 is ook een boekje verschenen gebaseerd op de lezingen in de reeks, meer informatie hierover, zie hier.