Moeder op drift - Postpartumpsychose anders benaderd

De zwangerschap en kraamtijd zijn tijden waarin vaak existentiële vragen opborrelen, waarin jeugdherinneringen naar de oppervlakte komen en de verbinding met jezelf en anderen opnieuw gedefinieerd wordt. Sommige kraamvrouwen beschrijven het zelfs als een ‘spirituele tijd’. Zou het niet vanzelfsprekend zijn om een kraambedpsychose tegen die achtergrond te begrijpen? En te erkennen dat zo’n golf van veranderingen zo krachtig kan zijn dat een moeder op drift kan raken?

Eenmaal gediagnosticeerd wordt de afgedreven psychotische kraamvrouw met man en macht en pillen terug naar het normaal gedrag geleid. Maar om te bepalen wat een normale kraamvrouwreactie is op de geboorte moet eerst gedefinieerd worden wat ‘een normale ervaring’ eigenlijk is. En dat is lastig, want de transitie naar moederschap is lichamelijk en geestelijk een nogal extreme gebeurtenis met bovendien sterke culturele en psychosociale componenten. 

Er is veel aandacht voor het neurobiologisch definiëren van een kraambedpsychose. Door deze evidence based benadering verdwijnt de persoon echter soms uit beeld. Wat dan als gevolg heeft dat existentiële vragen niet aan bod komen en de link met omstandigheden, trauma’s en conflicten, en de verbinding met jezelf en anderen onderbelicht blijft. En als we deze elementen wél belichten, zijn er dan kraambedthema’s te onderscheiden bij psychotische kraamvrouwen? 


Het medische model blijkt weinig houvast te bieden voor de kersverse moeder om haar ervaringen te begrijpen. Er zijn andere invalshoeken om psychoses bij kraamvrouwen te benaderen, en andere manieren om hulp te bieden.

State of nascence: paper presentatie Cynthia Dorrestijn

Tijdens de 22e internationale conferentie van de ISPS deze zomer in Perugia hield Cynthia Dorrestijn een presentatie: 'State of nascence - my condition during the perinatal'. De paper van deze presentatie kunt u nu hier bekijken

Webinar met Marie Brown

Op 13 mei 2022 organiseerde de werkgroep 'Te Gekke Moeders' in samenwerking met de Stichting Psychiatrie en Filosofie een webinar met de Amerikaanse spreker Marie Brown, over een psychosociale, feministische benadering van psychose tijdens en na de zwangerschap. Meer informatie en de link naar het webinar vindt u hier.

Webinar: moeder op drift - postpartumpsychose anders benaderd

Op 28 mei 2021 hebben Cynthia Dorrestijn, Alke Haarsma-Wisselink en Monique de Koning in samenwerking met de ISPS en de Stichting Psychiatrie en Filosofie het webinar 'Moeder op Drift - Postpartumpsychose anders benaderd' georganiseerd. Meer informatie over de inhoud van het webinar en de links naar de opnames, zie hier.

(Beeld: Cynthia Dorrestijn, De Paarse Aureool, 1996)

Werkgroep 'Te gekke moeders' 
De werkgroep ‘Te gekke moeders’ verkent waanzin gerelateerd aan moederschap i.s.m. ISPS en Stichting Psychiatrie en Filosofie. De werkgroep bestaat uit:
  • Monique de Koning (1971), moeder, communicatiekundige, oud-maatschappelijk werker en Senior Adviseur Gezondheid bij Gemeente Utrecht, bestuurslid ISPS Lage Landen.
  • Alke Haarsma-Wisselink (1987), moeder, cultuurwetenschapper, promovendus aan het UMC Groningen, en docent Sociaal Werk aan de Hogeschool Viaa. 
  • Cynthia Dorrestijn (1981), moeder, Msc Design for Interaction, freelance docent dans en ervaringsdeskundige, spreker o.a. bij de ISPS. 

De blog van de werkgroep vindt u hier. U kunt contact opnemen met deze werkgroep via de mail: tegekkemoeders@gmail.com